Dữ liệu đề tài

CS-DTT01-GD-43

Nghiên cứu và áp dụng phương pháp mô phỏng trong việc dạy và học môn Tiếng Pháp chuyên ngành

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thị Tố Nga

CS-DTT2000-XH-14

Công cuộc khẩn hoang Đàng Trong dưới thời Nguyễn (1558-1858)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thái Quang Trung

CS-DTkhông có

Cuộc đấu tranh chính trị ở đôi bờ sông Bến Hải - Quảng Trị (1954 - 1965),

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Chí Hiếu

B2000 96-46

Xây dựng và rèn luyện hệ thống kỹ năng tự học cho sinh viên.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Hiếu

DP-DTxx 2000

Nghiên Cứu Thử Nghiệm Các Giải Pháp Thích Hợp Thu Hồi Tổng Các Nguyên Tố Đất Hiếm Từ Monazit Trong Sa Khoáng Ven Biển TT - Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)

B2000.09.55

Nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại nặng trên than bùn để ứng dụng vào xử lý môi trường

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)

B2000 - 09 - 48

Thực Trạng Và Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Bộ Môn Tâm Lý Học Ở Các Trường ĐHSP Khu Vực Miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Đình Mẫn (Chủ nhiệm)

BVIE 98/018, UNDP-DANIDA-MO

Giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông Việt Nam, Dự án quốc gia VIE 98/018, UNDP - DANIDA - MOET

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ, Hồ Ngọc Đại, Nguyễn Thị Tuyên

DP-DT121

Điều tra khảo sát hiện trạng tác động của dân sinh đến môi trường đô thị Huế và vùng phụ cận

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Trần Thị Tuyết Mai

B98-09-27

Tạo Biểu Tượng Các Nhân Vật Lịch Sử Việt Nam (1858 - 1945) Qua Dạy Học Lịch Sử Dân Tộc Ở Trường THPT

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Hồ

B 97- 09-15-TĐ

Về nghiệm toàn cục của bài toán Cauchy đối với phương trình và hệ phương trình đạo hàm riêng phi tuyến cấp 1

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng