Dữ liệu đề tài

T23 - GD - 06 - CS-DT

Giáo dục giới tính cho học sinh khuyết tật trí tuệ ở các trường Tiểu học thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Mai Thị Thanh Thủy (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Ngọc Bé, Phạm Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hà

CS-DT

ĐÁNH GIÁ NHÓM TRONG ĐÁNH GIÁ NGANG HÀNG TRÊN MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thế Dũng (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Nhuận, Lê Thanh Hiếu

B

Nghiên cứu một số phản ứng thiên văn hạt nhân và phản ứng trên các hạt nhân siêu nặng sử dụng mô hình mật độ mức hạt nhân vi mô

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Như Lê (Chủ nhiệm), Phạm Hương Thảo, Lê Thị Thu Phương, Dương Thị Diễm My, Lê Tấn Phúc, Phạm Thị Ánh, Nguyễn Phạm Yến Nhi

DHH2019-03-119

Nghiên cứu biểu hiện Chitinase tái tổ hợp trong E.coli

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Xuân Huy (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Lộc, Hoàng Trọng Phán, Nguyễn Thị Kim Cơ, Nguyễn Tý, Hoàng Xuân Thảo

T.21-XH-03

Tính dục trong truyện thơ Nôm và Văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam nhìn từ nghệ thuật chinh phục và quyến rũ

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Trần Thị Thanh Nhị (Chủ nhiệm)

T.20 – XH - 13

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VỚI THÁI LAN TỪ NĂM 1990 ĐẾN NĂM 2016

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Chính trị
Người tham gia: Trần Như Hiền (Chủ nhiệm), Cao Thị Hoài Thu

T.21-GD-05

Phát triển năng lực cảm xúc - xã hội cho trẻ khiếm thính tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: Giáo dục chuyên biệt (theo đối tượng, cho người khuyết tật,...)
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mai Thị Thanh Thủy (Chủ nhiệm), Phạm Thị Thúy Hằng

CS-DT

Phát triển tư duy về số và định lượng cho trẻ mẫu giáo

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Mầm non
Người tham gia: Hoàng Thị Diễm Phương (Chủ nhiệm)

DHH2019-03-117

DỰ BÁO TRONG VĂN XUÔI TỰ SỰ TRUNG ĐẠI VIỆT NAM TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Võ Thị Ngọc Thúy

DHH 2019-03-128

Phát triển năng lực dạy học tích hợp STEM thông qua mô hình Blanded learning cho sinh viên sư phạm Hóa học

Lĩnh vực: Khoa học hoá học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Nguyễn Thị Thùy Trang (Chủ nhiệm), Đặng Thị Thuận An, Lê Văn Dũng

T19.GD.03

Nghiên cứu về nhận thức và khả năng tích hợp công nghệ trong dạy học theo tiếp cận STEM

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hương Giang (Chủ nhiệm), Lê Phước Nam Hà, Nguyễn Thế Dũng, Lê Thanh Hiếu, Hà Viết Hải

DHH2015-03-71

Thừa Thiên Huế trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám năm 1945

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Khoa Lịch sử
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Đỗ Mạnh Hùng (Chủ nhiệm), Trần Như Hiền, Lê Thị Hoài Thanh