Dữ liệu đề tài

QT-DAVNRP, VN 045/2000

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường kinh tế - xã hội trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế đến sự phát triển kinh kinh tế hộ nông dân ở đồng bằng ven biển Miền Trung

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tưởng

NN-DAKX.94.02.16.1

Tổ chức kinh tế - xã hội dải hành lang đường 9, tỉnh Quảng Trị thời kỳ 1995 - 2000

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Thanh

CS-DTT96-TN-06

Nghiên cứu tách Cd, Cu từ nước nhiễm bẩn bằng phương pháp hấp thu trên than bùn, than hoạt tính

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)

DP-DTKC-96-04

Nghiên cứu xử lý nước thải khách sạn bằng các vật liệu thiên nhiên ở TT-Huế

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)

B96.09.05

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm đánh giá kiến thức học sinh trong dạy học địa lí trung học chuyên ban

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Lê Văn Dược, Nguyễn Hữu Hy, Nguyễn Kim Hồng

CS-DT2

Xác định các phương pháp dạy học địa lý thích hợp trong các trường phổ thông dân tộc nội trú Miền Trung và Tây Nguyên

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tin, Nguyễn Khoa Lạnh

BTNT 151

Xác lập cơ sở khoa học phục vụ việc định canh - định cư dân thủy diện đầm phá Thừa Thiên Huế thời kỳ 1995 - 2000

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Lê Năm, Lê Văn Tin, Nguyễn Khoa Lạnh, Nguyễn Thị Vinh Hạnh

NN-DAKX.94.02.15.1

Tổ chức kinh tế - xã hội vùng gò đồi và miền núi hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Thanh, Trần Văn Thắng

NN-DAKT.03.18

Luận chứng khoa học kỹ thuật xây dựng và phát triển hệ thống Du lịch biển Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ, Vũ Tuấn Cảnh, Lê Thông, Nguyễn Thị Minh Tuệ

B91.24.30

Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy Địa lý kinh tế - xã hội trong tình hình hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Viết Thịnh, Đỗ Thị Minh Đức, Đỗ Thị Minh Đức

CS-DTxx 93

Nghiên cứu xác định hàm lượng chì, sắt trong nước sinh hoạt ở thành phố Huế bằng phương pháp Von-Ampe

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)

CS-DTxx 95

Nghiên cứu xác định hàm lượng Vitamin C trong một số cây, quả ở TT-Huế bằng phương pháp cực phổ xung vi phân

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)