Dữ liệu đề tài

Sử Dụng Tài Liệu Thành Văn Trong Dạy Học Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại (1917-1945) Ở Lớp 12 Trường Trung Học Phổ Thông

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Vĩnh Tường

Sử Dụng Tài Liệu Thành Văn Trong Dạy Học Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại (1945-nay) Ở Trường Trung Học Phổ Thông

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Vĩnh Tường

B2001-09-20

Nghiên Cứu Sự Tạo Phức Của Nguyên Tố Đất Hiếm (Ho) Với 4-(2- pyridylazo)-rezocxin(PAR) Và Các Dẫn Xuất Clo Của Axit Axetic Bằng Phương Pháp Trắc Quang

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đình Luyện

B2000.09.51

Nghiên Cứu Phân Chia Nguyên Tố Đất Hiếm Nặng, Nhẹ Và Tách Ytri Từ Quặng Đất Hiếm Yên Phú Bằng Phương Pháp Chiết

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đình Luyện

B94.28.15

Nghiên Cứu Cách Sử Dụng Các Chế Phẩm Sinh Trưởng Để Làm Tăng Năng Suất Và Phẩm Chất Của Một Số Cây Công Nghiệp Ở Khu Vực Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Bá Lộc

B2002-09-06

Nghiên Cứu Tương Quan Giữa Mạng Lưới Trường Phổ Thông Với Sự Phân Bố Dân Cư Và Gia Tăng Dân Số Khu Vực Ven Biển Và Đầm Phá Tỉnh Thừa Thiên Huế Thời Kỳ 2002-2010

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tin

Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Xây Dựng Chiến Lược Bảo Vệ Môi Trường Các Tỉnh Bắc Trung Bộ Đến Năm 2010

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng

B96-06-CB-10

Đánh Giá Tổng Hợp Điều Kiện Sinh Thái Lãnh Thổ Trung Du Quảng Trị Và Thừa Thiên Huế Làm Cơ Sở Cho Định Hướng Quy Hoạch Phát Triển Nông - Lâm Nghiệp

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng

B2004.09.17

Rèn Luyện Kỹ Năng Địa Lý Cho Sinh Viên ĐHSP Thông Qua Môn Địa Lý Tự Nhiên Đại Cương

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Ân

740101

Thời Tiết, Khí Hậu Với Thời Vụ Sản Xuất Nông Nghiệp Hợp Lý Ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Ân