Dữ liệu đề tài

B2003.09.04

Văn Khắc Hán Nôm Dân Gian Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đại Vinh

B2001.09.04

Nghiên Cứu Lập Danh Mục Làng Xã Từ Quảng Bình Đến Quảng Nam Qua Các Thời Kỳ Lịch Sử

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Văn Phúc

B99.09.34

Hiệu Đính, Dịch Lại Và Chú Thích \"ô Châu Cận Lục\" Của Dương Văn An

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Văn Phúc

B92.28.07

Nghiên Cứu Văn Học Tư Tưởng Và Lịch Sử Triều Nguyễn (Tham Gia)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đại Vinh

420105

Ảnh Hưởng Của Cấu Trúc Lên Các Hiệu Ứng Cao Tẩn Trong Siêu Mạng Bán Dẫn

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Công Phong

B2004-9-08

Nghiên Cứu Các Tính Chất Quang Của Bán Dẫn Có Cấu Trúc Chuẩn Một Chiều

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Công Phong

411501

Nghiên Cứu Các Tính Chất Vật Lý Của Bán Dẫn Có Cấu Trúc Nanô

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Công Phong

B2000-09-45

Nghiên Cứu Tính Chất Quang Trong Cấu Trúc Hố Lượng Tử Bán Dẫn

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Công Phong

B2002-09-02

Phong Trào Phật Giáo Miền Nam Việt Nam Từ Cuộc Tổng Tiến Công Và Nổi Dậy Mậu Thân (1968) Đến Trước Hiệp Định Paris (27-1-1973)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cung

B2000-09-43

Phong Trào Phật Giáo Miền Nam Việt Nam Từ Sau Cuộc Đảo Chính Lật Đổ Chế Độ Ngô Đình Diệm (1/11/1963) Đến Trước Cuộc Tổng Tiến Công Và Nổi Dậy Xuân Mậu Thân (1968)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cung

B98-09-23

Phong Trào Đấu Tranh Chính Trị Ở Huế Trong Kháng Chiến Chống Mỹ, Cứu Nước (1954-1975)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cung

B2002-09-03

Nghiên Cứu Về Pháp Luật Hình Sự Dưới Triều Nguyễn (1802-1884)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Công Bá