Dữ liệu đề tài

CS-DT

THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ) (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hải

CS-DT

ĐIỀU TRA MÔ HÌNH NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ CHÌNH HOA TẠI THỪA THIÊN HUẾ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VÀ PHÁT TRIỂN

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Võ Quang Quyết (Chủ nhiệm), Kiều Thị Huyền

DHL2022-CK-02

Nghiên cứu chế biến thử nghiệm sản phẩm Thủ ô giáng chỉ trà từ lá chè tươi thu hái tại làng Truồi.

Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Quốc Sinh (Chủ nhiệm), Dương Văn Hậu, Nguyễn Văn Huế

DHL.2022-NH-09

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống hoa huệ mưa (Zephyranthes Carinata Herb) tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Lã Thị Thu Hằng (Chủ nhiệm), Trần Thị Triêu Hà, Thái Thị Huyền

DHL2022-CK-08

Điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kĩ thuật cuả tường xây bằng gạch Xi măng – cốt liệu không nung trong công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Đào Văn Phú

DHL2022-CK-06

Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc điểm nguyên liệu vỏ trấu đến hiệu suất tổng hợp Silica trong quá trình nhiệt phân than sinh học

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Đào Văn Phú (Chủ nhiệm)

CS-DT

Tìm hiểu tình hình sâu bệnh hại cây Keo lai giai đoạn rừng trồng trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP, Quản lý và bảo vệ rừng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Thị Thương (Chủ nhiệm), Hồ Đăng Nguyên

CS-DT. DHNL2022-NH-05

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống tre lấy măng tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Đặng Văn Sơn (Chủ nhiệm), Lê Khắc Phúc, Trần Minh Quang

CS-DT. DHL2022-NH-04

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cây giống và hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống măng vót (Schizostachyum aciculare)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Lê Khắc Phúc (Chủ nhiệm), Đặng Văn Sơn, Trần Minh Quang

DHL2022-CNTY

khảo sát tỷ lệ nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở dê nuôi tại các nông hộ xã Hồng Kim, thị trấn A Lưới, Thừa Thiên Huế và đánh giá hiệu quả của thuốc tẩy Ivermectin

Lĩnh vực: Y học thú y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Trần Thị Na, Hoàng Chung, Nguyễn Thị Quỳnh Anh (Chủ nhiệm)

DHL2022-LN-03

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến sinh trưởng và chất lượng rừng trồng Dầu rái (Dipterocarpus alatus) tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Hoàng Văn Dưỡng (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Phong