Dữ liệu đề tài

DHL2023-LN-16

Nghiên cứu tình hình sử dụng đất lâm nghiệp quy mô hộ gia đình tại xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Phạm Thị Phương Thảo (Chủ nhiệm), Vũ Thị Thùy Trang, Lê Thị Phương Thảo

CS-DT

Nghiên cứu sự thay đổi trong sử dụng rừng của người dân tộc thiểu số tại xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Phạm Thị Phương Thảo (Chủ nhiệm), Lê Thị Phương Thảo

DHL2021-TMDA-03

Sản xuất thức ăn hỗn hợp dạng viên cho bò thịt dựa trên nguồn nguyên liệu sản có tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Lê Đức Thạo (Chủ nhiệm), Trần Ngọc Liêm, Đinh Văn Dũng, Trần Ngọc Long, Nguyễn Thị Hoa

CS-DHL-TS-04

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia bảo hiểm NTTS của nông hộ tại một số vùng nuôi tôm của tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Lê Tiến Hữu (Chủ nhiệm), Lê Thị Thu An, Nguyễn Văn Huệ

CS-DT

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống đậu Nho nhe (Vigna umbellata) tại Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trịnh Thị Sen (Chủ nhiệm), Trần Thị Hương Sen, Nguyễn Thị Hoài

CS-DT

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM LOOM ĐỂ TẠO VIDEO BÀI GIẢNG THỰC HÀNH TOÁN THỐNG KÊ TRONG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

Lĩnh vực: Toán học và thống kê khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Tôn Nữ Tuyết Trinh (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Ánh, Phạm Thị Thảo Hiền

CS-DT

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG CÂY CAO SU Ở XÃ PHONG MỸ, HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Ánh (Chủ nhiệm), Phạm Thị Thảo Hiền, Tôn Nữ Tuyết Trinh

CS-DT

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số cây trồng tiềm năng trong quản lý sâu hại rau cải theo hướng công nghệ sinh thái tại Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Nguyễn Thị Giang (Chủ nhiệm), Trần Thị Hoàng Đông, Trần Thị Xuân Phương

CS-DT

Nghiên cứu khả năng khống chế nhện gié hại lúa Steneotarsonemus spinki Smiley của nhện bắt mồi Lasioseius sp. tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Nguyễn Thị Giang (Chủ nhiệm), Trần Thị Hoàng Đông, Lê Khắc Phúc

CS-DT

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống bí đỏ tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trần Thị Ánh Tuyết (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hoài, Trần Thị Thu Giang

CS-DT

Sự phổ biến của một số gene kháng kháng sinh ở vi khuẩn Straphylococcus aureus và Streptococcus spp. phân lập từ lợn nuôi trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Văn Chào (Chủ nhiệm), Lê Minh Đức