Dữ liệu đề tài

CS-DT

Hình ảnh thương hiệu trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế trong tâm trí người học

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Hồ Sỹ Minh (Chủ nhiệm), Phan Xuân Quang Minh, Hoàng La Phương Hiền

DHH

Nghiên cứu sinh kế của hộ nông dân vùng ven thành phố Huế trong bối cảnh gia tăng quá trình đô thị hóa

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Phòng Tổ chức - Hành chính
Người tham gia: Nguyễn Quang Phục (Chủ nhiệm)

CS-DT

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn học Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế của sinh viên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế Chính trị
Người tham gia: Nguyễn Thế Thìn (Chủ nhiệm)

GV2020 – 02 – 01

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Phạm Thị Thương (Chủ nhiệm)

CS-DT

Đánh giá của người học về chất lượng chương trình đào tạo Tin học Kinh tế tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Người tham gia: Trần Thị Khánh Linh (Chủ nhiệm), Dương Thị Hải Phương, Trần Thị Phước Hà

2022GV-01-02

NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Phan Xuân Quang Minh (Chủ nhiệm), Võ Thị Minh Phương, Đào Duy Minh

GV2021-05-02

NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Phan Xuân Quang Minh (Chủ nhiệm), Phạm Thị Ái Mỹ, Hồ Sỹ Minh, Võ Thị Minh Phương

CS-DT

Nghiên cứu những thuộc tính quan trọng của chất lượng website cung cấp dịch vụ Internet Banking tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tiến Nhật (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Quỳnh Anh

CS-DT

Các yếu tố quyết định nợ xấu trong phân khúc tín dụng cá nhân tại các NHTMCP Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Tiến Nhật (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Quỳnh Anh

CS-DT

Ảnh hưởng của hoạt động mua bán và sáp nhập đến hiệu quả hoạt động các ngân hàng thương mại Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Ngọc Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Nguyễn Tiến Nhật

QT-DA

Nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu để giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu ở Vùng cát ven biển miền Trung, Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đăng Hào (Chủ nhiệm), Đào Duy Minh