Dữ liệu đề tài

GV2023-02-07

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định lựa chọn công việc kiểm toán của sinh viên ngành kiểm toán Trường đại học kinh tế, Đại học Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Trà My (Chủ nhiệm), Phạm Thị Ái Mỹ

DHH2024-06-139

Ảnh hưởng của Digital Marketing đến sự lựa chọn cơ sở lưu trú của du khách: Trường hợp nghiên cứu tại các cơ sở lưu trú 5 sao trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Phòng Đào tạo Đại học - Công tác sinh viên
Người tham gia: Tống Viết Bảo Hoàng (Chủ nhiệm), Hoàng Việt Hạnh Nguyên, Phạm Xuân Hùng, Lê Thị Phương Thanh, Lê Thị Phương Thảo

GV2024-02-05

Nghiên cứu nhận thức về giáo dục vì sự phát triển bền vững (ESD) của sinh viên và giảng viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Nhật Linh (Chủ nhiệm)

CS-DT

Các nhân tố ảnh hưởng đến giá của Bitcoin

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Phan Nhật Quang

CS-DT

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Thuỷ (Chủ nhiệm)

CS-DT

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA NHÃN HÀNG RIÊNG CO.OP SELECT: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART HUẾ

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Võ Phan Nhật Phương (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Anh Vũ

CS-DT

Đánh giá các phương pháp bán hàng đối với khách hàng cá nhân tại các doanh nghiệp kinh doanh điện máy trên địa bàn Thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Lê Ngọc Anh Vũ (Chủ nhiệm), Võ Phan Nhật Phương

CS-DT2023-01-12

Dự báo diện tích, năng suất và sản lượng lúa của Việt Nam đến năm 2030: Áp dụng mô hình ARIMA

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hồ Trọng Phúc (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Toàn, Hoàng Thị Liễu, Nguyễn Thị Minh Phương

CS-DT

Hành vi quản trị lợi nhuận và hiệu quả hoạt động tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Hạnh Nguyên (Chủ nhiệm), Lê Tô Minh Tân

GV2022-03-05

Đánh giá thực trạng áp dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại các nước Đông Nam Á

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Trần Thị Thanh Nhàn (Chủ nhiệm), Hoàng Thuỳ Dương, Nguyễn Thị Thanh BÌNH

DHH2021-06-104

Nghiên cứu ảnh hưởng của đất đai manh mún đến an ninh lương thực của các nông hộ ở vùng duyên hải miền Trung.

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thái Phán (Chủ nhiệm), Trương Quang Dũng, Nguyễn Đức Kiên, Đinh Thị Kim Oanh, Trần Công Dũng

DHH2023-06-120

Nghiên cứu sự chấp nhận của giới trẻ đối với ứng dụng chatbot trong lĩnh vực dịch vụ

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Khoa Quản trị Kinh doanh
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Thị Thuý Đạt (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Phát, Hồ Thị Hương Lan, Nguyễn Thị Phương Thảo, Bùi Thị Thanh Nga