Dữ liệu đề tài

CS-DT

Đánh giá năng lực cố vấn khởi nghiệp ở Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng La Phương Hiền (Chủ nhiệm), Lê Thị Phương Thảo, Lê Thị Ngọc Anh, Trần Đức Trí, Dương Đắc Quang Hảo, Hoàng Trọng Hùng

CS-DT

Đánh giá hiệu quả kinh tế hoạt động nuôi tôm xen ghép trên địa bàn xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Huỳnh Quang Minh (Chủ nhiệm), Trần Hồng Hiếu

DHH

Hiệu quả kinh tế sản xuất hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Phạm Thị Thanh Xuân (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu công tác Kiểm soát nội bộ tại Kho Bạc Nhà Nước tỉnh Thừa thiên huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Phan Xuân Quang Minh (Chủ nhiệm), Phạm Thị Ái Mỹ

CS-DT

Hoàn Thiện công tác quản lý thu Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Phan Xuân Quang Minh (Chủ nhiệm), Phạm Thị Ái Mỹ, Hồ Sỹ Minh

GV2020_03_02

Nghiên cứu tình hình thực hiện chính sách thuế Thu nhập cá nhân tại các trường đại học thuộc Đại học Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Ái Mỹ (Chủ nhiệm), Hoàng Thuỳ Dương, Phan Xuân Quang Minh

CS-DT

Đánh giá nhu cầu sử dụng thực phẩm chức năng trên địa bàn Thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Khoa Quản trị Kinh doanh
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Thị Trà My (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu thang đo năng lực cố vấn khởi nghiệp

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng La Phương Hiền (Chủ nhiệm), Lê Thị Ngọc Anh, Trần Đức Trí, Lê Thị Phương Thảo, Hoàng Kim Toản

DHH2021-06-111

Thúc đẩy hành vi hướng đến môi trường của người lao động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Trọng Hùng (Chủ nhiệm), Hoàng La Phương Hiền, Trần Hoàng, Nguyễn Uyên Thương, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thị Minh Hương, Phạm Tấn Nhật, Nguyễn Ánh Dương

CS-DT

Các nhân tố thúc đẩy và cản trở tiêu dùng xanh đối với sản phẩm tiêu dùng nhanh (FMCG)

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Thị Mai Hà (Chủ nhiệm), Trần Đức Trí

DHH2021-06-112

Nghiên cứu trải nghiệm ẩm thực địa phương của khách du lịch nội địa đến Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Thị Diệu Thúy (Chủ nhiệm), Lê Thị Ngọc Anh, Phan Thị Thanh Thuỷ, Hồ Sỹ Minh

DHH2021-06-112

Giải pháp giảm thiểu phát thải ra môi trường từ hoạt động nuôi cá tra ở Cần Thơ

Lĩnh vực: Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Tôn Nữ Hải Âu (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Diệu Linh, Võ Ánh Duẫn, Huỳnh Việt Khải, Phạm Thị Thùy Linh, Nguyễn Lương An Sơn