Dữ liệu đề tài

CS-DT

Ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô và đặc điểm công ty đến mức độ đòn bẩy tài chính của các công ty niêm yết Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài chính - Ngân hàng
Người tham gia: Lê Ngọc Lưu Quang (Chủ nhiệm), Phan Nhật Quang

CS-DT

Nghiên cứu mối liên hệ giữa chi phí chuyển đổi, sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Ngô Minh Tâm (Chủ nhiệm), Phan Thị Thanh Thuỷ

DHH2019

Nghiên cứu ý định và hành vi tiêu dùng xanh của người dân thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Ngô Minh Tâm, Phan Thị Thanh Thuỷ, Dương Đắc Quang Hảo, Ngô Minh Tiến

DHH2019-6-64

Tác động của di cư đến nghèo đa chiều tại Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ nhiệm), Hoàng Triệu Huy, Trương Tấn Quân, Nguyễn Ngọc Nam

CS-DT

Nghiên cứu quan hệ giữa truyền thông xã hội và tài sản khách hàng: Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Đức Trí

Đề tài Tiến sĩ

Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến du lịch Huế tới ý định quay trở lại của du khách

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thị Lệ Hương (Chủ nhiệm)

GV2020-03-04

Đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình trang trại theo hướng nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Huỳnh Bảo Châu (Chủ nhiệm), Trần Huỳnh Quang Minh

DHH2020-06-86

Phát triển du lịch dựa vào thiên nhiên tại các khu bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Lê Thanh An (Chủ nhiệm)

DHH

Khám phá tri thức du lịch sử dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu: Trường hợp nghiên cứu cho du lịch Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hồ Quốc Dũng (Chủ nhiệm), Lê Thị Quỳnh Liên, Hoàng Trọng Hùng, Nguyễn Đình Hoa Cương

CS-DT

QUẢN LÝ RỦI RO THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN SINH KẾ HỘ SẢN XUẤT NHỎ: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU CÁC HỘ NUÔI TÔM Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Nguyễn Đức Kiên (Chủ nhiệm), Đinh Thị Kim Oanh, Nguyễn Thái Phán

DHH2018-06-57

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở KHU VỰC PHONG NHA – KẺ BÀNG, TỈNH QUẢNG BÌNH

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Phòng KHCN - HTQT
Người tham gia: Phạm Xuân Hùng (Chủ nhiệm), Phan Thị Kim Tuyến, Nguyễn Việt Anh, Phan Thị Thu Hương

506.01-2019.301

Chính sách đối ngoại của các nước Châu Á qua các hiệp định đa phương của Liên hiệp quốc

Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Lê Thị Quỳnh Liên (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hồng Trinh, Hà Thị Hằng, Nguyễn Đình Hoa Cương, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Thị Diệu Linh, Phạm Phương Trung