Dữ liệu đề tài

DHL.2022-NH-09

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống hoa huệ mưa (Zephyranthes Carinata Herb) tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Lã Thị Thu Hằng (Chủ nhiệm), Trần Thị Triêu Hà, Thái Thị Huyền

DHL2021-NH-07

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây Atiso đỏ (Hibiscus sabdariffa L.) trồng tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Phan Thị Phương Nhi (Chủ nhiệm), Lê Khắc Phúc, Thái Thị Huyền

B2020-DHH-05

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học và phòng trừ sinh học nấm Didymella bryoniae gây bệnh nứt thân chảy nhựa cây dưa hấu ở miền Trung Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN, SINH HỌC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Như Cương (Chủ nhiệm), Trần Đăng Hòa, Phan Thị Phương Nhi, Nguyễn Tiến Long (Ckcn), Trần Thị Xuân Phương, Thái Thị Huyền, Nguyễn Văn Quy, Trần Đăng Tuấn Vũ, Ngô Thạch Quỳnh Huyên, Lê Thị Thu Thảo

QT-DA

Cereal grain yield responses to fertilizer management in sandy soil in a long-term fertilizer experiment in Northeast Germany

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thái Thị Huyền (Chủ nhiệm), Sonoko Dorothea Bellingrath-Kimura

CS-DTKNH

Nghiên cứu khả năng cải thiện sự nảy mầm, mọc mầm của ớt, cà chua và cải xanh bởi vi khuẩn Bacillus có nguồn gốc bản địa

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Như Cương (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Quy, Thái Thị Huyền

NN-DTKX

Khảo nghiệm các giống lúa Ra Zư, Căn Ngườn, A Ri, Cu Giơ tại các vùng có đặc điểm sinh thái tương đồng (Đề tài nhánh)

Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Đơn vị chủ trì : Khoa Nông học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Như Cương (Chủ nhiệm), Thái Thị Huyền, Hoàng Trọng Kháng