Dữ liệu đề tài

CS-DT

Quy hoạch phát triển cây ăn quả ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Văn Đức (Chủ nhiệm), Phạm Gia Tùng, Nguyễn Trung Hải, Trần Thị Ánh Tuyết, Châu Võ Trung Thông, Đỗ Đình Thục, Vũ Tuấn Minh, Nguyễn Đình Thi, Lã Thị Thu Hằng

DHH2020-0135

Nghiên cứu sản xuất phân bón lá sinh học từ thực vật thủy sinh cho cây rau ăn lá tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Nông hoá
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ nhiệm), Đỗ Đình Thục, Trần Thị Thu Giang, Trần Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Quang Cơ

QT-DASMCN-2012-069

Quản lý tổng hợp nước, dinh dưỡng và đất trong phát triển bền vững hệ thống cây trồng trên vùng đất cát biển duyên hải Nam trung bộ

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa, Đỗ Đình Thục, Trần Thị Ánh Tuyết, Thái Thị Huyền

QT-DAFLC-09-02-CRD

Nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình Phùng, Hoàng Mạnh Quân, Hoàng Thị Thái Hòa, Lê Thị Hoa Sen, Đỗ Đình Thục, Võ Chí Tiến

QT-DA54

Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ để tăng hiệu quả của cây dưa lấy hạt tại một số huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ nhiệm), Đỗ Đình Thục, Đỗ Cao Anh; Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Văn Toản, Trần Quang Phước

B2009-DHH02-40

Nghiên cứu trồng thử nghiệm và đánh giá khả năng nhân giống hoa lay ơn chất lượng cao tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Đình Thục

QT-DA03

Human Resource Development for Mekong region

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Hiếu, Hoàng Thị Thái Hòa, Lê Thị Khánh, Đỗ Đình Thục, Vũ Tuấn Minh, Trần Đăng Khoa