Dữ liệu đề tài

DHH2022-02-164

Xác định đa hình gen Leptin và Thyroglobulin trên một số tổ hợp bò lai hướng thịt nuôi ở tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Hồ Lê Quỳnh Châu (Chủ nhiệm), Lê Đình Phùng, Nguyễn Hữu Văn, Đinh Văn Dũng, Thân Thị Thanh Trà, Dương Thị Hương, Lê Thị Thu Hằng Hằng

NVG-2021/DAA.03

Sản xuất thử nghiệm giống gà H'Re tại một số tỉnh vùng Bắc Trung Bộ

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Đình Phùng, Đinh Văn Dũng (Chủ nhiệm), Hồ Lê Quỳnh Châu, Lê Đức Thạo, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thi Hương

CS-DT

Tình hình chăn nuôi dê tại xã Hồng Kim, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế: Thực trạng và giải pháp

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Dương Thị Hương (Chủ nhiệm), Trần Thị Thu Hồng, Hồ Lê Quỳnh Châu, Thân Thị Thanh Trà

DHL2021-CNTY-09

Ảnh hưởng của các mức bổ sung methionine trong khẩu phần đến chất lượng thịt của gà Ri lai nuôi tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Dương Thị Hương (Chủ nhiệm), Hồ Lê Quỳnh Châu, Thân Thị Thanh Trà

DHL2021-CNTY-03

Đa hình exon 5 gen thụ thể Prolactin liên quan đến năng suất trứng của gà Ri lai được nuôi ở miền Trung

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Thanh Thủy (Chủ nhiệm), Hồ Lê Quỳnh Châu, Dương Thanh Hải, Dương Thị Hương

CS-DTCNTY 2017-03

Bước đầu nghiên cứu đa hình kiểu gen SREBP-1 quy định tính trạng mỡ dắt của bò

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Thị Minh Tâm (Chủ nhiệm), Hồ Lê Quỳnh Châu, Nguyễn Hữu Văn, Vũ Văn Hải

QT-DAMEKARN2015

Nutrient enriched cassava by-product for feeding growing pigs in Central Viet Nam

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dư Thanh Hằng (Chủ nhiệm), Hồ Lê Quỳnh Châu