Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2476-4108

Impact of cryoprotectant-free sperm vitrification in pulled-glass capillary on sperm parameters and DNA integrity: A lab trial study

International Journal of Reproductive BioMedicine, 2024
Lĩnh vực: Sức khoẻ sinh sản, KHOA HỌC Y, DƯỢC KHÁC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Minh Tam Le (Chính), Trung Van Nguyen, Thai Thanh Thi Nguyen, Hong Nhan Thi Dang, Quoc Huy Vu Nguyen
Liên kết: https://doi.org/10.18502/ijrm.v22i4.16391

ISSN / eISSN: 0065-0951 / 2300-357X

Molecular Characterization of a Distinct Ginger Chemotype from Thua Thien Hue, Vietnam, and the Application of PCR-based markers for Identifying Unknown Ginger Populations in the Region Using Machine Learning

Acta Agrobotanica, 2024
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Thị Thảo Nguyên (Chính), Nguyễn Tiến Đạt, Tống Văn Bảo Thạnh, Đặng Hồng Hanh, Nguyễn Hoàng An, Trần Đức Duy Bảo, Phan Văn Trí, Trần Thúy Lan, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Quang Đức Tiến, Trương Thị Bích Phượng (Chính)
Liên kết: https://www.journalssystem.com/agb/pdf-185311-110847?filename=Molecular.pdf

Novel Learning of Bathymetry from Landsat 9 Imagery Using Machine Learning, Feature Extraction and Meta-Heuristic Optimization in a Shallow Turbid Lagoon

Geosciences (Switzerland), 2024
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Thị Thúy Hằng (ts) (Chính), Nguyễn Quang Hảo, Phạm Hữu Tỵ, Ngô Thị Hương Giang, Phạm Trần Đình Nho, Phạm Gia Tùng, Trần Thị Minh Châu, Hà Nam Thắng (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.3390/geosciences14050130

2204–8766

Extension workers’ perception of information and communication technology utilisation for extension services in Vietnam

Rural Extension and Innovation Systems Journal, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: ESCI
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính), Trịnh Thị Sen (Chính), Douglas Drysdale
Liên kết: https://www.apen.org.au/archives/reis-journal-editions

Voltammetry determination of Cd(II) and Pb(II) at TiO2/reduced graphene oxide modified electrodes

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Đình Luyện (Chính), Tran Thanh Tam Toan, Nguyen Mau Thanh (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202300303

2233-8241

Low-air-pressure clean room system: A flexible, high-quality model for the assisted reproduction laboratories

Clinical and Experimental Reproductive Medicine, 2024
Lĩnh vực: Sức khoẻ sinh sản, KHOA HỌC Y, DƯỢC KHÁC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Minh Tam Le (Chính), Trung Van Nguyen, Thai Thanh Thi Nguyen, Hong Nhan Thi Dang, Hong Nhan Thi Dang
Liên kết: https://doi.org/10.5653/cerm.2024.06793

0138-4821

Re-embeddings of affine algebras via Gröbner fans of linear ideals

Beitrage zur Algebra und Geometrie, 2024
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: ESCI
Tác giả: M. Kreuzer, L. N. Long, L. Robbiano
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s13366-024-00733-2

0866-7144

Electrochemical determination of salbutamol in aqueous solutions with UiO-66/rGO-modifiedelectrodes

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2024
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Thị Thanh NHi (Chính), Lê Thị Hòa, Đàm Tố Uyên, Lê Hoàng Sinh, Đỗ Mai Nguyễn, Tạ Ngọc Bách, Trần Thanh Tâm Toàn (Chính), Đinh Quang Khiếu (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202300189