Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

32751

Synchronous Renal Cell Carcinoma and Hepatocellular Carcinoma

Research and Reports in Urology, 2021
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Trọng Bỉnh, Phạm Anh Vũ, Nguyễn Văn Mão, Nguyễn Thanh Thảo (Chính), Ngô Đắc Hồng Ân (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.2147/RRU.S307541

2253-2447

Synchronous Renal Cell Carcinoma and Hepatocellular Carcinoma

Research and Reports in Urology, 2021
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Ngô Đắc Hồng Ân (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.2147/RRU.S307541

Molecular docking prediction of carvone and trans-geraniol inhibitability towards SARS-CoV-2

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Tu Quy, Trần Thị Ái Mỹ, Thanh Q. Bui, Huynh Thi Phuong Loan, Nguyen Thanh Triet, Tran Thị Van Anh, Dương Tuấn Quang, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202000175

2042-1346

Factors affecting commercialisation of vegetables by central Vietnamese smallholders

African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 2021
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: ESCI
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20421338.2021.1911911

2308-0477

Novel Sars-CoV-2 Inhibitors From Phenetyl Thiazone Thioure Derivateves Using Hybrid QSAR Models And Docking Simulation

Smart Science, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phạm Văn Tất (Chính), Trần Thái Hòa (Chính), Au Vo Ky, Pham Nu Ngoc Han
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23080477.2021.1914967

1536-5026

An Interprofessional Approach to Assessing Research Ethics Capacity in Vietnam: Implications for Nursing Education

Nursing Education Perspectives, 2021
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thanh Thảo (Chính)

2572-8288

TD‐DFT benchmark for UV‐Vis spectra of coumarin derivatives

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: Hoá lý
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Thi Diem Tran, Nguyen Khoa Hien, Mai Van Bay, Nguyen Tran Kim Tuyen, Doan Thi Yen Oanh, Pham Cam Nam, Dương Tuấn Quang (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202000200

2572-8288

SERS chemical enhancement by copper - nanostructures: Theoretical study of Thiram pesticide adsorbed on Cu20 cluster

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Truong Dinh Hieu, Ngo Thi Chinh, Nguyễn Thị Ái Nhung, Dương Tuấn Quang, Đào Duy Quang (Chính)

Highly effective photocatalyst of TiO2 nanoparticles dispersed on carbon nanotubes for methylene blue degradation in aqueous solution

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ Quyên (Chính), Đinh Quang Khiếu (Chính), Trần Ngọc Tuyền (Chính), Đặng Xuân Tín, Bùi Thị Hoàng Diễm, Hồ Thị Thùy Dung