Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

DFT insight into Brønsted acidity in MCM‐22 zeolite by 31P NMR of adsorbed trimethylphosphine oxide

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: Hoá lý
Danh mục: ESCI
Tác giả: Ho Viet Thang (Chính), Dương Tuấn Quang, Pham Cam Nam
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202000132

1729-0341

Factors influencing depressive disorders of adolescents in Vietnam

Journal of the Liaquat University of Medical and Health Sciences, 2021
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chính)
Liên kết: https://www.lumhs.edu.pk/jlumhs/

1949-3533

Using AntConc software to facilitate feedback giving on students’ use of lexical words in writing

TESOL Journal, 2021
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: ESCI
Tác giả: NGUYỄN THỊ BẢO TRANG (Chính)
Liên kết: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tesj.597

2253-2447

Predictive Significance of Sperm DNA Fragmentation Testing in Early Pregnancy Loss in Infertile Couples Undergoing Intracytoplasmic Sperm Injection

Research and Reports in Urology, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Thái Thanh, Nguyễn Thị Hiệp Tuyết, Lê Đình Dương, Nguyễn Vũ Quốc Huy
Liên kết: https://doi.org/10.2147/RRU.S315300

32751

Synchronous Renal Cell Carcinoma and Hepatocellular Carcinoma

Research and Reports in Urology, 2021
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Trọng Bỉnh, Phạm Anh Vũ, Nguyễn Văn Mão, Nguyễn Thanh Thảo (Chính), Ngô Đắc Hồng Ân (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.2147/RRU.S307541

2253-2447

Synchronous Renal Cell Carcinoma and Hepatocellular Carcinoma

Research and Reports in Urology, 2021
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Ngô Đắc Hồng Ân (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.2147/RRU.S307541

Molecular docking prediction of carvone and trans-geraniol inhibitability towards SARS-CoV-2

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Tu Quy, Trần Thị Ái Mỹ, Thanh Q. Bui, Huynh Thi Phuong Loan, Nguyen Thanh Triet, Tran Thị Van Anh, Dương Tuấn Quang, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202000175

2042-1346

Factors affecting commercialisation of vegetables by central Vietnamese smallholders

African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 2021
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: ESCI
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20421338.2021.1911911

2308-0477

Novel Sars-CoV-2 Inhibitors From Phenetyl Thiazone Thioure Derivateves Using Hybrid QSAR Models And Docking Simulation

Smart Science, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phạm Văn Tất (Chính), Trần Thái Hòa (Chính), Au Vo Ky, Pham Nu Ngoc Han
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23080477.2021.1914967