Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2231-0916

Viability of Toxoplasma gondii tachyzoites in different conditions for parasite transportation

Veterinary World, 2022
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học thú y
Danh mục: ESCI
Tác giả: Thi Thuy Nguyen (Chính), Ketsarin Kamyingkird, Waraphon Phimpraphai, Tawin Inpankaew (Chính)

ISSN 1989 – 9572

Self-injurious Behavior of Children with Autism in Vietnam: Across Sectional Study

Journal For Educators Teachers And Trainers, 2022
Lĩnh vực: Tâm lý học nói chung (bao gồm cả nghiên cứu quan hệ nguời - máy),
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Minh Tiến (Chính), Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chính), Nguyễn Bảo Uyên, Phạm Thị Thúy Hằng, Mai Thị Thanh Thủy, Nguyễn Hoài Anh
Liên kết: https://jett.labosfor.com/index.php/jett/article/view/640/508

2572-8288

Inhibitory, biocompatible, and pharmacological potentiality of dammarenolic-acid derivatives towards α-glucosidase (3W37) and tyrosine phosphatase 1B (PTP1B)

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Tu Quy (Chính), Nguyễn Văn Huế, Thanh Q. Bui, Nguyen Thanh Triet, Tran Van Chen, Nguyen Van Long, Irina Smirnova, Anatasia Petrova, Tran Thi Phuong Thao (Chính), Pham Thi Ninh, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202100189

0719-4250

Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research

Journal of Pharmacy and Pharmacognosy Research, 2022
Lĩnh vực: Hệ tim mạch
Danh mục: ESCI
Tác giả: Hoàng Anh Tiến (Chính)
Liên kết: https://jppres.com/jppres/pdf/vol10/jppres21.1177_10.1.128.pdf

2191-9216

ROAD-MAPPING English Medium Education in the Internationalised University.

Journal of English as a Lingua Franca, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: ESCI
Tác giả: Ngô Lê Hoàng Phương (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1515/jelf-2021-2062

2572-8288

Theoretical study on inhibitability of some natural alkaloids against influenza virus hemagglutinin and SARS-CoV-2 main protease

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Thanh Q. Bui (Chính), Nguyễn Thị Thanh Hải, Tran Van Chen, Phan Tu Quy, Ly Nguyen Hai Du, To Dao Cuong, Nguyen Thanh Triet, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202100175

2572-8288

In silico study on inhibitability of flavonoidal derivatives against Helicobacter pylori and their pharmacological potentiality

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Tu Quy (Chính), Ly Nguyen Hai Du, Nguyen Thanh Triet, Thanh Q. Bui, Nguyễn Thị Thanh Hải, Lê Quốc Thắng, To Dao Cuong, Tran Van Chen, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202100170

2572-8288

An in silico study on inhibitability of Baloxavir marboxil, Baricitinib, Galidesivir, Nitazoxanide, and Oseltamivir against SARS-CoV-2

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Thanh Q. Bui (Chính), Nguyễn Thị Thanh Hải, Trần Thị Ái Mỹ, Nguyễn Hồ Vũ Phong, Ngũ Trường Nhân, Phan Tứ Quý (Chính), Nguyễn Phương Đại Nguyên, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202100145