Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2251-6085

The Impact of High Ambient Temperature on Human Sperm Parameters: A Meta-Analysis

Iranian Journal of Public Health, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Thị Ái Phương (Chính), Đặng Thị Anh Thư, Phan Văn Sang, Nguyễn Bá Thông, Trương Thị Phương Lan, Lê Minh Tâm, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Nguyễn Thanh Tùng (Chính)
Liên kết: https://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/article/view/25267

23455357

Assessment of Antioxidant and Antibacterial Activities of Lactobacillus farciminis HN11 as a Probiotic Candidate

Applied Food Biotechnology, 2022
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Trịnh Thị Phương Thảo, Lê Thị Kim Thoa, Nguyễn Quang Hoàng Vũ, Nguyễn Quang Lịch, Lê Công Tuấn, Trần Đình Bình, Nguyễn Thị Châu Anh, Trương Thị Phương Lan, Seung-Moon Park
Liên kết: https://doi.org/10.22037/afb.v9i2.36611

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC LOÀI TRÀM (Melaleuca spp.) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

BÁO CÁO TOÀN VĂN HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2021, 2021
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Ngọc Trâm (Chính), Phan Thị Thúy Hằng, Phạm Thị Diễm Thi, Trần Thúy Lan, Trương Thị Phương Lan, Hoàng Tấn Quảng (Chính)

0255-2701

Characterization halotolerant lactic acid bacteria Pediococcus pentosaceus HN10 and in vivo evaluation for bacterial pathogens inhibition

Chemical Engineering and Processing - Process Intensification, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trinh Thi Phuong Thao (Chính), Truong Thi Phuong Lan, Tran Vinh Phuong, Truong Thi Hong Hai, Kuan Shiong Khoo, Sivakumar Manickam, Truong Thi Hoa, Nguyen Duy Quynh Tram, Pau Loke Show (Chính), Nguyen Duc Huy (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.cep.2021.108576

Tạo dòng và giải trình tự gen mã hóa pectinase ở Aspergillus niger M13

Báo cáo Khoa học và kỷ yếu khoa học thuộc khối Khoa học tự nhiên và công nghệ đáp ứng 3 tiêu chí (do Hội đồng ngành xác định), 2020
Lĩnh vực: Di truyền học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Thị Thanh Diễm (Chính), Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Nguyễn Bảo Hưng, Lê Thị Kim Thoa, Trịnh Thị Phương Thảo, Trương Thị Phương Lan, Nguyễn Đức Huy, Phạm Thị Ngọc Lan, Trần Quốc Dung (Chính)

1389-2010

Identification and characterization of genes in curcuminoid pathway of Curcuma zedoaria Roscoe

Current Pharmaceutical Biotechnology, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trương Thị Phương Lan (Chính), Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Văn Nghi, Trịnh Hữu Tấn, Lê Viết Quân, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: http://www.eurekaselect.com/166009

Ảnh hưởng của chất kích kháng lên khả năng tích lũy asiaticoside trong tế bào rau má (Centella asiatica (L.) Urban)

Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hữu Thuần Anh, Trương Thị Phương Lan, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Thanh Giang (Chính)