Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Ảnh hưởng của chất kích kháng lên khả năng tích lũy asiaticoside trong tế bào rau má (Centella asiatica (L.) Urban)

Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hữu Thuần Anh, Trương Thị Phương Lan, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Thanh Giang (Chính)

Bước đầu nghiên cứu nuôi cấy cây Bảy lá một hoa (Paris polyphylla Smith) để sản xuất saponin

Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Trường đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi), 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Trịnh Hữu Tấn, Nguyễn Đức Huy, Trần Minh Đức, Lê Mỹ Tiểu Ngọc

Putative endoglucanase PcGH5 from Phanerochaete chrysosporium is a β-xylosidase that cleaves xylans in synergistic action with endo-xylanase

Journal of Bioscience and Bioengineering, 2015
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Cu Le Nguyen, Jeong-Woo Seo, Dae-Hyuk Kim

1389-1723

Characterization of a recombinant bifunctional xylosidase/arabinofuranosidase from Phanerochaete chrysosporium

Journal of Bioscience and Bioengineering, 2013
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Thayumanavan Palvannan, Tae-Ho Kwon, Seung-Moon Park
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2013.02.004

1615-7591

Cloning and characterization of a thermostable endo-arabinanase from Phanerochaete chrysosporium and its synergistic action with endo-xylanase

Bioprocess and Biosystems Engineering, 2013
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Saravanakumar Thiyagarajan, Yoon-E Choi, Dae-Hyuk Kim
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s00449-013-0891-9

1389-1723

Cloning and characterization of a novel bifunctional acetyl xylan esterase with carbohydrate binding module from Phanerochate chrysosporium.

Journal of Bioscience and Bioengineering, 2013
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Saravanakumar Thiyagarajan, Dae-Hyuk Kim, Seung-Moon Park
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2012.11.018

Characterization of extracellular protease from Bacillus pumilus I7

Tạp chí Công nghệ Sinh học, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Cù Lê Nguyên (Chính), Trần Nguyên Thảo, Nguyễn Đức Huy, Hoàng Tấn Quảng, Nghiêm văn Tùng, Nguyễn Hoàng Lộc

Cloning and expression of putative beta-xylosidase B from Phanerochaete chrysosporium

Tạp chí Công nghệ sinh học, 2012
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Seung-Moon Park

Nghiên cứu đa dạng protein dự trữ ở một số giống bưởi (Citrus grandis L.) bằng kỹ thuật điện di SDS

TNU Journal of Science and Technology (Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên), 2012
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Đức Huy, Lê Thị Thu Hẳng, Cù Lê Nguyên

2248 –9215

Production of recombinant NPRC10 protease in 14-L fermentation scale

TNU Journal of Science and Technology (Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên), 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyen Sy Cong, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Đức Huy

Heterologous Expression of Endo-1,4-beta-xylanaseA from Phanerochaete chrysosporium in Pichia pastoris.

Mycobiology, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Saravanakumar Thiyagarajan, Yu-Lim Son and Seung-Moon Park, Saravanakumar Thiyagarajan, Yu-Lim Son and Seung-Moon Park
Liên kết: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3385102/