Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1389-2010

Characterizations and fibrinolytic activity of serine protease from Bacillus subtilis C10

Current Pharmaceutical Biotechnology, 2019
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư (Chính), Nguyễn Trần Mễ Khuê, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.2174/1389201020666191002145415

PHÂN LẬP VÀ KIỂM TRA KHẢ NĂNG KHÁNG VI KHUẨN GÂY BỆNH CỦA LACTOCOCCUS GARVIEAE TỪ HỆ TIÊU HÓA TÔM

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2019
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Đặng Quang Nguyên, Đỗ Thị Hương Duyên, Trần Thúy Loan, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/issue/view/204

2588-1191

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG VÀ MÙA VỤ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA TƠ NẤM Ở CÁC GIAI ĐOẠN NHÂN GIỐNG NẤM RƠM (VOLVARIELLA VOLVACEA)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Huệ (Chính), Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Quang Lịch
Liên kết: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v128i3D.5399

1996-1073

Investigation of the relationship between bacteria growth and lipid production cultivating of microalgae chlorella vulgaris in seafood wastewater

Energies, 2019
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyen Thi Dong Phuong (Chính), Nguyễn Đức Huy, Jun Wei Lim, Chih-Kai Chang, Hui Yi Leong, Thi Ngoc Thu Tran, Thi Bich Hau Vu, Thi Trung Chinh Nguyen , Pau Loke Show
Liên kết: https://www.mdpi.com/1996-1073/12/12/2282

0860-7796

Extra-chromosomal expression of nat05 gene encoding an alkaline serine protease from Bacillus subtilis N05.

Biotechnologia, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư (Chính), Ngô Thị Tường Châu, Lê Văn Thiện, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Trần Mễ Khuế, Nguyễn Bảo Hưng, Nguyễn Ngọc Lương, Lê Thị Anh Thư, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.5114/bta.2018.79967

1389-2010

Identification and characterization of genes in curcuminoid pathway of Curcuma zedoaria Roscoe

Current Pharmaceutical Biotechnology, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trương Thị Phương Lan (Chính), Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Văn Nghi, Trịnh Hữu Tấn, Lê Viết Quân, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: http://www.eurekaselect.com/166009

1859-1388

Phân lập một số chủng vi khuẩn phân hủy dibenzofuran từ đất nhiễm dioxin ở A Lưới, Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ACI
Tác giả: Dương Đức Hoàng Sinh (Chính), Trần Vũ Ngọc Thi, Lê Thị Hà Thanh, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính), Nguyễn Đức Huy (Chính)

1859–1388

PHÂN LẬP MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN PHÂN HỦY DIBENZOFURAN TỪ ĐẤT NHIỄM DIOXIN Ở A LƯỚI, THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ACI
Tác giả: Dương Đức Hoàng Sinh (Chính), Trần Vũ Ngọc Thi, Lê Thị Hà Thanh, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Đức Huy
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/download/4966/543

1859-1388

Tạo dòng và giải trình tự gen laccase 3 (folac3) từ Fusarium oxysporum

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ACI
Tác giả: Đặng Thị Thanh Hà (Chính), Lê Kim Tuân, Đinh Thị Kim Thiện, Phạm Thị Ngọc Lan, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Nguyễn Đức Huy (Chính)

1229-8093

Screening and production of manganese peroxidase from Fusarium sp. on residue materials

Mycobiology, 2017
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC CÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Nguyễn Thị thanh Tiền, Lê Thị Huyền, Hoàng Tấn Quảng, Trương Quý Tùng, Nguyễn Ngọc Lương, Seung-Moon Park
Liên kết: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5395502/