Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0860-7796

Extra-chromosomal expression of nat05 gene encoding an alkaline serine protease from Bacillus subtilis N05.

Biotechnologia, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư (Chính), Ngô Thị Tường Châu, Lê Văn Thiện, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Trần Mễ Khuế, Nguyễn Bảo Hưng, Nguyễn Ngọc Lương, Lê Thị Anh Thư, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.5114/bta.2018.79967

1389-2010

Identification and characterization of genes in curcuminoid pathway of Curcuma zedoaria Roscoe

Current Pharmaceutical Biotechnology, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trương Thị Phương Lan (Chính), Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Văn Nghi, Trịnh Hữu Tấn, Lê Viết Quân, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: http://www.eurekaselect.com/166009

1859-1388

Phân lập một số chủng vi khuẩn phân hủy dibenzofuran từ đất nhiễm dioxin ở A Lưới, Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dương Đức Hoàng Sinh (Chính), Trần Vũ Ngọc Thi, Lê Thị Hà Thanh, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính), Nguyễn Đức Huy (Chính)

1859–1388

PHÂN LẬP MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN PHÂN HỦY DIBENZOFURAN TỪ ĐẤT NHIỄM DIOXIN Ở A LƯỚI, THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dương Đức Hoàng Sinh (Chính), Trần Vũ Ngọc Thi, Lê Thị Hà Thanh, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Đức Huy
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/download/4966/543

1859-1388

Tạo dòng và giải trình tự gen laccase 3 (folac3) từ Fusarium oxysporum

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Thanh Hà (Chính), Lê Kim Tuân, Đinh Thị Kim Thiện, Phạm Thị Ngọc Lan, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Nguyễn Đức Huy (Chính)

1229-8093

Screening and production of manganese peroxidase from Fusarium sp. on residue materials

Mycobiology, 2017
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC CÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Nguyễn Thị thanh Tiền, Lê Thị Huyền, Hoàng Tấn Quảng, Trương Quý Tùng, Nguyễn Ngọc Lương, Seung-Moon Park
Liên kết: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5395502/

0972 - 2025

Study on genetic diversity of Paris polyphylla population from Vietnam and China

Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, 2016
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Cái Thị Quỳnh Thoa, Trịnh Hữu Tấn, Nguyễn Đức Huy, Trương Thị Bích Phượng, Văn Thị Yến
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/289290102

Characterization of a novel manganese dependent endoglucanase belongs in GH family 5 from Phanerochaete chrysosporium

Journal of Bioscience and Bioengineering, 2016
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Cu Le Nguyen, Han-Sung Park, Nguyễn Hoàng Lộc, Myoung-Suk Choi
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2015.06.009

Bước đầu nghiên cứu nuôi cấy cây Bảy lá một hoa (Paris polyphylla Smith) để sản xuất saponin

Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Trường đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi), 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Trịnh Hữu Tấn, Nguyễn Đức Huy, Trần Minh Đức, Lê Mỹ Tiểu Ngọc