Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

A Comparison of Performance between algae granules and non-algae granules with synthetic wastewater in aerobic granular semi-batch reactor

Japanese Journal of Water Treatment Biology, 2016
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Danh mục: Khác
Tác giả: 小倉舜 (Chính), Nguyễn Tử Minh, Zhongfang Lei, Zhenya Zhang

Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sản và đực hóa cá Điêu hồng (Oreochromis sp.) bằng phương pháp ngâm cá trong nước có pha α-methyltestosteron ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế Chuyên san Nông nghiệp - Sinh học và Y dược, 2014
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Dân (Chính), Nguyễn Tử Minh

Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá rô đầu vuông (Anabas testudineus) ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2012
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tử Minh (Chính), Lê Văn Dân, Ngô Hữu Toàn

Ảnh hưởng của mật độ lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2012
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Nghĩa Mạnh (Chính), Nguyễn Tử Minh