Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất vật lý của hệ gốm áp điện không chì (1-x)Bi0.5(Na0.82K0.18)0.5TiO3-x(Bi0.88Nb0.12)FeO3

Tạp chí Các tạp chí khoa học thuộc khối Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2016
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dụng Thị Hoài Trang, Nguyễn Hoàng Yến, Lê Thị Liên Phương, Nguyễn Trường Thọ, Nguyễn Thị Mỹ Chi (Chính)

Ứng dụng sound card máy tính trong thiết kế, chế tạo máy phát, oscilloscope số.

Hội Nghị Vật Lý Toàn Quốc Lần Thứ VI, 2005
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Thanh Tùng, Phan Hải Phong, Lê Thị Liên Phương