Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Tìm hiểu phong trào chống thuế năm 1908 ở Quảng Ngãi. In trong sách "Một số vấn đề về lịch sử"

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2001
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trương Công Huỳnh Kỳ

Tài liệu hướng dẫn huấn luyện phương pháp giảng dạy các ngành toán, văn, sử, địa

2000
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Trần Thái Học, Nhiều tác giả

Từ điển phổ thông ngành nghề truyền thống Việt Nam (đồng tác giả)

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2000
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trương Công Huỳnh Kỳ

Câu hỏi trắc nghiệm Vi sinh vật y học

1999
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Tác giả: Trần Đình Bình, Lê Văn An, Trần Thị Như Hoa, Ngô Viết Quỳnh Trâm, trần Văn Hưng

Một số vấn đề về phương pháp dạy học và lịch sử thế giới

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 1999
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Lê Văn Anh

Sự hình thành và phát triển của văn xuôi từ đầu thế kỉ XX đến 1945

1999
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Hoàng Đức Khoa (Chủ biên), Lê Thị Hường (Chủ biên)

Lịch sử phong trào phụ nữ Quảng Ngãi 1954 - 1975, (đồng tác giả)

1997
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trương Công Huỳnh Kỳ

Quảng Ngãi - đất nước, con người, văn hóa (đồng tác giả).

1997
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trương Công Huỳnh Kỳ

Nâng cao chất lượng dạy học lịch sử- yêu cầu cấp bách của giáo dục hiện nay(đồng tác giả)

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 1996
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trương Công Huỳnh Kỳ