Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Một số vấn đề lịch sử

NXB Thuận Hoá, 2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Bùi Thị Thảo, (viết chung)

Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn

NXB Thuận Hoá, 2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thái Học, Nhiều tác giả

Pháp luật xuất khẩu lao động

2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đào Mộng Điệp

Tự học và thực hành tiếng Anh 10

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Thân Trọng Liên Nhân (Chủ biên), Trần Quang Ngọc Thúy, Phạm Hồng Anh

Thiết kế bài dạy học và trắc nghiệm khách quan môn Ngữ văn THPT

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Khánh Tùng

25Bộ Đề Trắc Nghiệm Môn Tiếng Anh

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Cái Ngọc Duy Anh, Phương, Nguyễn Thị Diệu

Câu hỏi & bài tập trắc nghiệm vật lí THPT Vật Lí 10

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Công Triêm, Lê Văn Giáo, Lê Thúc Tuấn, , Trần Huy Hoàng, , Nguyễn Khoa Lan Anh, , Nguyễn Thanh Hải

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 10 THPT

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Thúc Tuấn, Trần Huy Hoàng

Cơ sở lí thuyết và 500 câu hỏi trắc nghiệm giáo khoa vật lí 12

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Văn Giáo, , Nguyễn Thanh Hải

Giới thiệu Giáo án giáo dục công dân 10

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Vũ Đình Bảy

Kỹ thuật gây trồng và bảo tồn một số loài cây thuốc nam

NXB Nông Nghiệp, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Trần Minh Đức, Dương Viết Tình, Nguyễn Viết Tuân