Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Một số vấn đề lịch sử tập I. Vai trò của phật giáo trong đời sống chính trị, xã hội các nước Đông Nam Á thời cổ trung đại,

NXB Thuận Hoá, 2005
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Khoa Lịch Sử- ĐHSP Huế, Nguyễn Thị Ty

Tâm lý và Nghệ thuật giao tiếp trong thương mại

2005
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Phạm Phương Trung, Tuấn, Nguyễn Văn

Tầng lớp nho sĩ Quảng Ngãi dưới triều Nguyễn. In trong sách "Lịch sử nhà Nguyễn - Một cách tiếp cận mới"

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2005
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Trương Công Huỳnh Kỳ

Pháp luật du lịch

2004
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đào Mộng Điệp

Rewarding Upland Farmers for Environmental Services: Experience, Constraints and Potential in Vietnam

2004
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Bùi Dũng Thể, et al

Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy chương trình và sách giáo khoa thí điểm lớp 11 môn Địa lí

2004
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Việt Hùng, Ông Thị Đan Thanh

Hệ thống bài tập nhận thức trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2003
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Tường, Trần Vĩnh, Nguyễn Thị Ty

Study Guide to Basic English 2

2003
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Hồ Hoàng Thủy, Trương Thị Thái Thanh; Cao Lê Thanh Hải

Từ điển tri thức lịch sử phổ thông thế kỷ XX (đồng tác giả)

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2003
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trương Công Huỳnh Kỳ