Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Rewarding Upland Farmers for Environmental Services: Experience, Constraints and Potential in Vietnam

2004
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Bùi Dũng Thể, et al

Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy chương trình và sách giáo khoa thí điểm lớp 11 môn Địa lí

2004
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Việt Hùng, Ông Thị Đan Thanh

Hệ thống bài tập nhận thức trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2003
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Tường, Trần Vĩnh, Nguyễn Thị Ty

Study Guide to Basic English 2

2003
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Hồ Hoàng Thủy, Trương Thị Thái Thanh; Cao Lê Thanh Hải

Từ điển tri thức lịch sử phổ thông thế kỷ XX (đồng tác giả)

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2003
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trương Công Huỳnh Kỳ

Hướng dẫn giảng dạy Giáo dục công dân lớp 10

NXB Thuận Hoá, 2002
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng, Dương Minh Đức

Hướng dẫn giảng dạy Giáo dục công dân lớp 11

NXB Thuận Hoá, 2002
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng, Dương Minh Đức

Hướng dẫn giảng dạy Giáo dục công dân lớp 12

NXB Thuận Hoá, 2002
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng, Dương Minh Đức

Một cõi Trịnh Công Sơn (viết chung)

2002
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Phạm Phú Phong

Một số vấn đề lịch sử. V.I Lê Nin với vấn đề dân tộc thời kỳ trước cách mạng tháng Mười

NXB Thuận Hoá, 2002
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Khoa Lịch Sử- ĐHSP Huế, Nguyễn Thị Ty