Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Thiết kế bài dạy học và trắc nghiệm khách quan môn Ngữ văn THPT

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Khánh Tùng

25Bộ Đề Trắc Nghiệm Môn Tiếng Anh

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Cái Ngọc Duy Anh, Phương, Nguyễn Thị Diệu

Câu hỏi & bài tập trắc nghiệm vật lí THPT Vật Lí 10

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Công Triêm, Lê Văn Giáo, Lê Thúc Tuấn, , Trần Huy Hoàng, , Nguyễn Khoa Lan Anh, , Nguyễn Thanh Hải

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 10 THPT

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Thúc Tuấn, Trần Huy Hoàng

Cơ sở lí thuyết và 500 câu hỏi trắc nghiệm giáo khoa vật lí 12

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Văn Giáo, , Nguyễn Thanh Hải

Giới thiệu Giáo án giáo dục công dân 10

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Vũ Đình Bảy

Kỹ thuật gây trồng và bảo tồn một số loài cây thuốc nam

NXB Nông Nghiệp, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Trần Minh Đức, Dương Viết Tình, Nguyễn Viết Tuân

Pháp luật, Chính sách biển Việt Nam và Chiến lược phát triển bền vững.

NXB Tư Pháp, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Hồ Nhân Ái

Sổ tay kiến thức trong chương trình tiếng Anh trung học cơ sở

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Bảo Khâm (Chủ biên), Trần Quang Ngọc Thúy