Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Thiết kế bài dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường THPT

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phan Minh Tiến, Phùng Đình Mẫn, Trương Thanh Thúy

Thiết kế bài dạy học và trắc nghiệm khách quan môn GDCD THPT

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Vũ Đình Bảy, Trần Quốc Cảnh

Thiết kế bài dạy học và trắc nghiệm khách quan môn vật lí trung học phổ thông

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Công Triêm, Lê Văn Giáo, Lê Thúc Tuấn

Trung Tâm PTNT Miền Trung: Một Số Kinh Nghiệm Từ Thực Tiễn Hoạt Động

NXB Nông Nghiệp, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hoàng Mạnh Quân

Bài giảng Chuyên đề Lý thuyết chất rắn

2005
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Đinh Như Thảo

Hướng dẫn học các môn thi tốt nghiệp cử nhân ngành Giáo dục chính trị

NXB Đà Nẵng, 2005
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chủ biên)

Kiến thức cơ bản Vật Lí 12

2005
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Văn Giáo, , Nguyễn Thanh Hải

Lịch sử lớp 9 (đồng tác giả)

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2005
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trương Công Huỳnh Kỳ