Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Kỹ thuật gây trồng và bảo tồn một số loài cây thuốc nam

NXB Nông Nghiệp, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Trần Minh Đức, Dương Viết Tình, Nguyễn Viết Tuân

Pháp luật, Chính sách biển Việt Nam và Chiến lược phát triển bền vững.

NXB Tư Pháp, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Hồ Nhân Ái

Sổ tay kiến thức trong chương trình tiếng Anh trung học cơ sở

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Bảo Khâm (Chủ biên), Trần Quang Ngọc Thúy

Thiết kế bài dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường THPT

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phan Minh Tiến, Phùng Đình Mẫn, Trương Thanh Thúy

Thiết kế bài dạy học và trắc nghiệm khách quan môn GDCD THPT

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Vũ Đình Bảy, Trần Quốc Cảnh

Thiết kế bài dạy học và trắc nghiệm khách quan môn vật lí trung học phổ thông

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Công Triêm, Lê Văn Giáo, Lê Thúc Tuấn

Trung Tâm PTNT Miền Trung: Một Số Kinh Nghiệm Từ Thực Tiễn Hoạt Động

NXB Nông Nghiệp, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hoàng Mạnh Quân

Bài giảng Chuyên đề Lý thuyết chất rắn

2005
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Đinh Như Thảo