Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

10 bài học để trở thành sinh viên giỏi

NXB Thuận Hoá, 2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Tác giả: Phạm Lê Hoàng

20 Bộ đề trắc nghiệm khách quan ôn thi và tuyển sinh đại học môn vật lý

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Thúc Tuấn, Trần Huy Hoàng

900 câu hỏi và 28 bài thực hành trắc nghiệm Địa lí 12

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ, ; Nguyễn Cao Phương (Chủ biên), ; Lê Văn Dược

Bài tập thực hành ngữ dụng học

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trương Thị Nhàn

Bộ Đề thi Trắc nghiệm Tuyển sinh Đại học và Cao đẳng môn Sinh học

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Trọng Phán

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lí 12

2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên)

Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh Thực Hành: Các Thì Tiếng Anh

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Cái Ngọc Duy Anh, Phương, Nguyễn Thị Diệu

Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh Thực Hành: Động Từ Tiếng Anh

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Cái Ngọc Duy Anh, Phương, Nguyễn Thị Diệu

Chuyên đề Sản phụ khoa

NXB Đại học Huế, 2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Cao Ngọc Thành, Nguyễn Vũ Quốc Huy

Comptabilité d'entreprise

2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Lại Xuân Thủy

Hỏi - đáp kiến thức Lịch sử 11

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Nhiều tác giả, Hoàng Chí Hiếu