Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Bộ Đề thi Trắc nghiệm Tuyển sinh Đại học và Cao đẳng môn Sinh học

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Trọng Phán

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lí 12

2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên)

Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh Thực Hành: Các Thì Tiếng Anh

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Cái Ngọc Duy Anh, Phương, Nguyễn Thị Diệu

Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh Thực Hành: Động Từ Tiếng Anh

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Cái Ngọc Duy Anh, Phương, Nguyễn Thị Diệu

Chuyên đề Sản phụ khoa

NXB Đại học Huế, 2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Cao Ngọc Thành, Nguyễn Vũ Quốc Huy

Comptabilité d'entreprise

2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Lại Xuân Thủy

Hỏi - đáp kiến thức Lịch sử 11

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Nhiều tác giả, Hoàng Chí Hiếu

Một số vấn đề lịch sử

NXB Thuận Hoá, 2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Bùi Thị Thảo, (viết chung)

Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn

NXB Thuận Hoá, 2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thái Học, Nhiều tác giả

Pháp luật xuất khẩu lao động

2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đào Mộng Điệp

Tự học và thực hành tiếng Anh 10

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Thân Trọng Liên Nhân (Chủ biên), Trần Quang Ngọc Thúy, Phạm Hồng Anh