Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-9850-53-0

Đàng Trong thời Chúa Nguyễn

NXB Tri thức, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Đỗ Bang (Chủ biên), Lê Nam Trung Hiếu, Hoàng Thị Anh Đào, Nguyễn Văn Đăng

9786049615368

Trung bộ và nam bộ thời chúa Nguyễn

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Đỗ Bang (Chủ biên), Ngô Đức Lập

ISBN: 978-604-959-071-9

Gia đình và dòng họ Thừa Thiên Huế trong lịch sử

NXB Thuận Hoá, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Đỗ Bang (Chủ biên), Nguyễn Quang Trung Tiến

ISBN: 978-604-68-37-62-6

Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong lịch sử

NXB VĂN HÓA - VĂN NGHỆ, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Đỗ Bang (Chủ biên), Nguyễn Quang Trung Tiến

ISBN: 978-604-943-512-6

Vua Duy Tân và cuộc vận động khởi nghĩa ở Trung Kỳ năm 1916

NXB Tri thức, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Đỗ Bang (Chủ biên), Nguyễn Quang Trung Tiến

ISBN: 978-604-943-514-0

Biến cố kinh đô Huế và phong trào Cần Vương (1885-1896)

NXB Tri thức, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Đỗ Bang (Chủ biên), Nguyễn Quang Trung Tiến

Lịch sử Việt Nam - Một góc nhìn

NXB Tri thức, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Đỗ Bang (Chủ biên), Ngô Đức Lập, và một số người khác

978-604-943-483-9

Lịch sử Việt Nam một góc nhìn

NXB Tri thức, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Đỗ Bang (Chủ biên), Nguyễn Quang Trung Tiến, Nguyễn Văn Đăng, Phạm Ngọc Bảo Liêm, Nguyễn Thị Thùy Nhung, Nguyễn Thu Hằng, Mai Văn Được

Nguyễn Cư Trinh (1716-1767): Quê hương, thời đại và sự nghiệp

NXB Thuận Hoá, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Đỗ Bang (Chủ biên), Bùi Thị Tân, Phan Đăng, Trần Đại Vinh, Mai Văn Được, ...

Tiếp cận lịch sử, văn hóa Việt Nam và thế giới

NXB Thuận Hoá, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trần Mai Phượng, Nguyễn Văn Đăng (Chủ biên), Dương Quang Hiệp (Chủ biên), Đỗ Bang