Dữ liệu đề tài

CS-DT

Nghiên cứu khả năng triển khai các chương trình giáo dục nghệ thuật cho cộng đồng tại khoa Hội họa trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện : Khoa Hội họa
Người tham gia: Nguyễn Thị Hiền Lê (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu mối liên hệ giữa chi phí chuyển đổi, sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Ngô Minh Tâm (Chủ nhiệm), Phan Thị Thanh Thuỷ

DHH2019

Nghiên cứu ý định và hành vi tiêu dùng xanh của người dân thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Ngô Minh Tâm, Phan Thị Thanh Thuỷ, Dương Đắc Quang Hảo, Ngô Minh Tiến

DHH2019-6-64

Tác động của di cư đến nghèo đa chiều tại Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ nhiệm), Hoàng Triệu Huy, Trương Tấn Quân, Nguyễn Ngọc Nam

DP-DT

Nghiên cứu xác định một số loại sâu, bệnh chính gây hại và các biện pháp phòng trừ trên cây sen (sen Huế và sen cao sản) tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Hoàng Thị Kim Hồng

CS-DT

Nghiên cứu quan hệ giữa truyền thông xã hội và tài sản khách hàng: Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Đức Trí

DHH

Đánh giá thực trạng và định hướng bảo tồn phát huy giá trị kiến trúc đình làng tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Khoa Kiến trúc
Đơn vị thực hiện : Khoa Kiến trúc
Người tham gia: Phạm Đăng Nhật Thái (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Minh Xuân

DHH

Nghiên cứu sự lưu hành, đặc điểm bệnh lý và hiệu quả điều trị bệnh do Ehrlichia canis (E.canis) gây ra ở chó nuôi tại Thành phố Huế và vùng phụ cận

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Vũ Văn Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Đinh Thùy Khương, Hoàng Chung, Nguyễn Thị Hoa, Hà Thị Nhung, Trương Thị Thu Hiến

DHH

Nghiên cứu sản xuất kem có khả năng kháng khuẩn gây bệnh viêm vú ở bò từ nano Ag có bổ sung Curcumin

Lĩnh vực: Các quy trình nano
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Thị Kim Anh (Chủ nhiệm), Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Thị Phương Nga, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Hữu Thịnh, Phạm Thị Thảo Hiền

CS-DT

Đánh giá tình hình nhiễm bệnh do xoắn khuẩn Leptospira trên chó tại Thành Phố Huế

Lĩnh vực: Ký sinh trùng học thú y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Thị Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hoa

DHH

Nghiên cứu so sánh về các tổ chức yêu nước giữa Việt Nam và Triều Tiên tại nước ngoài nửa đầu thế kỷ XX

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lê Nam Trung Hiếu (Chủ nhiệm)