Dữ liệu đề tài

QT-DA-C-2020-198

RICE-CRP, FP2.4. Novel products and value chains

Lĩnh vực: KỸ THUẬT CƠ KHÍ, CHẾ TẠO MÁY
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Đỗ Minh Cường (Chủ nhiệm), Hồ Lê Phi Khanh, Đoàn Thị Thanh Thảo, Nguyen Van Hung

DHH2020-03-135

Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn kim loại và chống oxy hóa của dẫn xuất thiourea bằng phương pháp thực nghiệm kết hợp tính toán hóa lượng tử

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Đinh Quý Hương (Chủ nhiệm)

T.19-TN-03

Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn thép của N-phenylthiourea trong môi trường axit và muối bằng phương pháp điện hóa kết hợp tính toán hóa lượng tử

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Đinh Quý Hương (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu hệ sinh thái khởi nghiệp du lịch tại thành phố Huế

Lĩnh vực: Xã hội học khác
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện : Khoa Du lịch
Người tham gia: Cao Hữu Phụng (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu phát triển du lịch trải nghiệm tại một số làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện : Khoa Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Phương (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu động lực tìm kiếm các đánh giá trực tuyến của khách du lịch tại các khách sạn của thành phố Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện : Khoa Du lịch
Người tham gia: Phạm Đinh Khang (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu nhu cầu khách du lịch nông nghiệp tại thành phố Hội An, Quảng Nam

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện : Khoa Du lịch
Người tham gia: Dương Thủy Tiên (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành – Khoa Du lịch, Đại học Huế.

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện : Khoa Du lịch
Người tham gia: Lê Thị Thanh Xuân (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu tác động trung gian của chất lượng trải nghiệm đối với tính xác thực và sự hài lòng của du khách: trường hợp thành phố Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện : Khoa Du lịch
Người tham gia: Trương Thị Thu Hà (Chủ nhiệm)

CS-DT

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Đại Học Huế

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện : Khoa Du lịch
Người tham gia: Trần Đào Phú Lộc (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu nhu cầu du khách đối với việc sử dụng dịch vụ khách sạn xanh: Trường hợp Thành phố Huế.

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện : Khoa Du lịch
Người tham gia: Hoàng Thị Huế (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu trách nhiệm xã hội của một số doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tại Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện : Khoa Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Nga (Chủ nhiệm)