Dữ liệu đề tài

B2017-DHH-33

Giải pháp đổi mới đào tạo, bồi dưỡng sinh viên sư phạm tiểu học theo hướng phát triển chất và năng lực học sinh tiểu học

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thị Ngọc Bé

B2017-DHH-32

Cộng hưởng electron – phonon và cộng hưởng từ phonon trong hệ điện tử chuẩn hai chiều

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình (Chủ nhiệm), Lê Thị Thu Phương, Huỳnh Vĩnh Phúc, NGuyễn Đình Hiên, Phạm Tuấn Vinh

B2017DHH- 40

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển loài dược liệu Sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn.) tại khu vực Trung Trung bộ

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Minh Đức, Nguyễn Hợi, Bùi Lê Thanh Nhàn, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Tý, Trần Quốc Dung, Bùi Văn Lợi, Huỳnh Thị Ngọc Diệp, Nguyen Thành Hưng, Phạm Thành (Chủ nhiệm)

B2008-DHH03-51MT

Nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn về giáo dục bảo vệ môi trường cho giáo viên và sinh viên các trường cao đẳng sư phạm khu vực Nam Tây Nguyên

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Công Triêm, Nguyễn Hoàng Sơn

B2007 - DHH 03-31

Đánh giá hồ ao ở thành phố Huế phục vụ cải tạo vi khí hậu và một số hoạt động dân sinh

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Tuyết Mai, Nguyễn Hoàng Sơn

BLuận văn thạc sĩ 2003

Nghiên cứu, đánh giá điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Sơn

BT03 - TN - 41

Phân tích tác động của các yếu tố thời tiết, khí hậu đến sự phân hóa không gian và thời gian của du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Sơn

B740905

Sự phát triển các điểm khai thác tài nguyên du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và những tác động đến kinh tế - xã hội các vùng phụ cận.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tin (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Sơn

B2016-DHH-05

Phát triển năng lực cảm xúc – xã hội cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động dạy học

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Phước Cát Tường, Đinh Thị Hồng Vân, Trần Văn Hiếu, Nguyễn Việt Dũng, Trần Thị Tú Anh (Chủ nhiệm)

B2016-DHH-06

Nghiên cứu đề xuất chương trình đào tạo giáo viên tiểu học theo hướng tiếp cận năng lực

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Thoa (Chủ nhiệm), Trần Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Hoài Anh, Nguyễn Thị Tường Vi, Hồ Văn Thùy, Hoàng Phương Tú Anh, Vũ Quốc Chung, Chu Thị Thủy An, Phan Văn Hải

B2016-DHH-03

Giáo dục sự quan tâm cho học sinh tiểu học

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Minh Tiến, Trần Thị Tú Anh, Nguyễn Phước Cát Tường, Đậu Minh Long, Hồ Văn Dũng, Thiều Thị Hường, Phạm Thị Hạnh, Đinh Thị Hồng Vân (Chủ nhiệm)