Dữ liệu đề tài

B740905

Sự phát triển các điểm khai thác tài nguyên du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và những tác động đến kinh tế - xã hội các vùng phụ cận.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tin (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Sơn

B2016-DHH-05

Phát triển năng lực cảm xúc – xã hội cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động dạy học

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Phước Cát Tường, Đinh Thị Hồng Vân, Trần Văn Hiếu, Nguyễn Việt Dũng, Trần Thị Tú Anh (Chủ nhiệm)

B2016-DHH-06

Nghiên cứu đề xuất chương trình đào tạo giáo viên tiểu học theo hướng tiếp cận năng lực

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Thoa (Chủ nhiệm), Trần Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Hoài Anh, Nguyễn Thị Tường Vi, Hồ Văn Thùy, Hoàng Phương Tú Anh, Vũ Quốc Chung, Chu Thị Thủy An, Phan Văn Hải

B2016-DHH-03

Giáo dục sự quan tâm cho học sinh tiểu học

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Minh Tiến, Trần Thị Tú Anh, Nguyễn Phước Cát Tường, Đậu Minh Long, Hồ Văn Dũng, Thiều Thị Hường, Phạm Thị Hạnh, Đinh Thị Hồng Vân (Chủ nhiệm)

B97.09.12.TĐ

Nghiên Cứu Thực Trạng Tài Nguyên Và Môi Trường Ở Các Hệ Sinh Thái Đồng Bằng Ven Biển Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Thuận

B2014-DHH-116

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MÔ HÌNH B-LEARNING TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Huy Hoàng (Chủ nhiệm), Trần Thị Ngọc Ánh, Lê Thúc Tuấn, Lê Văn Giáo, LÊ THANH HUY

B2014-DHH-115

Các giải pháp bồi dưỡng giảng viên đại học sư phạm trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ, Lê Công Triêm, Văn Thị Thanh Nhung, Hồ Quang Chính, Nguyễn Nhật Đông, Nguyễn Trà My, Nguyen Tham (Chủ nhiệm)

B2013-DHH-105

Phật giáo Việt Nam trong phong trào giải phóng dân tộc giai đoạn 1945-1975

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thành Nam, Hoàng Chí Hiếu, Huỳnh Thị Cận, Lê Cung (Chủ nhiệm)