Dữ liệu đề tài

B2010-ĐHH 03.60

Nghiên cứu một số quá trình cộng hưởng của electron trong các hệ chuẩn một chiều

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Công Phong, Lê Đình, Lê Thị Thu Phương, Huỳnh Vĩnh Phúc, ĐH Đồng Tháp

B2010-DHH03-

Phong trào đô thị miền Nam Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1961 - 1965

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cung, Hoàng Chí Hiếu, Lê Thành Nam

B2010-DHH03-72

Nghiên cứu pháp luật hành chính và quân sự triều Nguyễn (1802-1884)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Công Bá

B2010-DHH03-71

Quan hệ Xiêm – Pháp từ nửa sau thế kỷ XVII đến cuối thế kỷ XIX

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Chương

B2010-DHH03-70

Bồi dưỡng năng lực “tiền chứng minh” cho học sinh lớp 5 thông qua dạy học môn Toán

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Thoa (Chủ nhiệm), Nguyễn Trọng Chiến, Nguyễn Hoài Anh, Trương Đăng Trí, Phan Văn Hải

B2010-DHH03-68

Đa dạng sinh học xạ khuẩn sinh kháng sinh chống bệnh thối cổ rễ cây lạc (Arachis hypogaea L.) trồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Biền Văn Minh

B2010-DHH03-67

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học các bài thực hành phần Nông, Lâm, Ngư nghiệp môn Công nghệ 10 ở trường trung học phổ thông

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duân (Chủ nhiệm), Văn Thị Thanh Nhung, Nguyễn Thị Diệu Phương, Nguyễn Duy Thuận

B2010-DHH03-64

Thiết kế hệ thống hỗ trợ học tập môn Cơ sở dữ liệu – ngành Tin học

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thế Dũng (Chủ nhiệm)

B2010-DHH03-63

Nghiên cứu tổng hợp một số phức chất của kim loại chuyển tiếp với các dẫn xuất bazơ Schiff isatin có hoạt tính sinh học mạnh

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Tuấn Quang

B2010-DHH03-62

Nghiên cứu thành phần hóa học và ứng dụng của một số loài thuộc họ Gừng (Zingiberaceae) ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trịnh Đình Chính

B2010-DHH03-61

Khảo sát các tính chất: nén, phản chùm và đan rối của một số trạng thái phi cổ điển mới

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Minh Đức (Chủ nhiệm)