Dữ liệu đề tài

B2010-DHH03-68

Đa dạng sinh học xạ khuẩn sinh kháng sinh chống bệnh thối cổ rễ cây lạc (Arachis hypogaea L.) trồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Biền Văn Minh

B2010-DHH03-67

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học các bài thực hành phần Nông, Lâm, Ngư nghiệp môn Công nghệ 10 ở trường trung học phổ thông

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duân (Chủ nhiệm), Văn Thị Thanh Nhung, Nguyễn Thị Diệu Phương, Nguyễn Duy Thuận

B2010-DHH03-64

Thiết kế hệ thống hỗ trợ học tập môn Cơ sở dữ liệu – ngành Tin học

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thế Dũng (Chủ nhiệm)

B2010-DHH03-63

Nghiên cứu tổng hợp một số phức chất của kim loại chuyển tiếp với các dẫn xuất bazơ Schiff isatin có hoạt tính sinh học mạnh

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Tuấn Quang

B2010-DHH03-62

Nghiên cứu thành phần hóa học và ứng dụng của một số loài thuộc họ Gừng (Zingiberaceae) ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trịnh Đình Chính

B2010-DHH03-61

Khảo sát các tính chất: nén, phản chùm và đan rối của một số trạng thái phi cổ điển mới

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Minh Đức (Chủ nhiệm)

B2010-DHH03-60

Nghiên cứu một số quá trình cộng hưởng của electron trong các hệ chuẩn một chiều

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Công Phong

B2010-DHH03-59

Phong trào đô thị miền Nam Việt Nam 1961 - 1965

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cung

B2010-DHH03-58

Nghiên cứu các tính chất của các linh kiện bán dẫn có kích thước na-nô bằng các phương pháp mô phỏng (Study of properties of semiconductor nano-devices by means of simulation methods)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Như Thảo (Chủ nhiệm)

B2010-DHH03-56

Không gian đối xứng nửa đơn và mối liên hệ với các nhóm con số học của nhóm đại số

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đạo Dõng (Chủ nhiệm), Đỗ Ngọc Diệp, Trần Vui, Võ Văn Minh, Hoàng Thái Vũ

B2010-DHH03-54

Bài toán đẳng chu và các bài toán cực trị trong các không gian với mật độ

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đoàn Thế Hiếu

B2009 - DHH 03 - 09

Nghiên cứu quy hoạch các tuyến điểm du lịch nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Viết Hồng, Trần Thị Cẩm Tú, Nguyễn Hà Quỳnh Giao