Dữ liệu đề tài

B97.09.12.TĐ

Nghiên Cứu Thực Trạng Tài Nguyên Và Môi Trường Ở Các Hệ Sinh Thái Đồng Bằng Ven Biển Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Thuận

B2014-DHH-116

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MÔ HÌNH B-LEARNING TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Huy Hoàng (Chủ nhiệm), Trần Thị Ngọc Ánh, Lê Thúc Tuấn, Lê Văn Giáo, LÊ THANH HUY

B2014-DHH-115

Các giải pháp bồi dưỡng giảng viên đại học sư phạm trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ, Lê Công Triêm, Văn Thị Thanh Nhung, Hồ Quang Chính, Nguyễn Nhật Đông, Nguyễn Trà My, Nguyen Tham (Chủ nhiệm)

B2013-DHH-105

Phật giáo Việt Nam trong phong trào giải phóng dân tộc giai đoạn 1945-1975

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thành Nam, Hoàng Chí Hiếu, Huỳnh Thị Cận, Lê Cung (Chủ nhiệm)

B2001.09.68

Xây Dựng Và Rèn Luyện Hệ Thống Kỹ Năng Nghiên Cứu Khoa Học Cho Sinh Viên

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Minh Tiến

BGói thầu 83

Biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng về văn hóa, ngôn ngữ, phong tục, tập quán các dân tộc thiểu số Việt Nam cho giáo viên các trường, lớp dự bị đại học

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Bạch Nhạn (Chủ nhiệm), Lê Thị Cẩm Vân, Trần Hữu Phong, Trần Đại Vinh, Nguyễn Thị Sửu, Tôn Thất Dụng

B2010-03-57

Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hứng thú học tập vật lí của học sinh phổ thông tại các tỉnh miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Giáo (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị An Vinh, Trần Thị Ngọc Ánh, Phan Minh Tiến

B2010-DHH03-73TD

Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy cơ lũ quét và trượt lở đất ở Quảng Trị và đề xuất các giải pháp phòng tránh

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thám (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Độ, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Đỗ Quang Thiên

B2010-03-65

Nghiên cứu kiểu nhân (karyotype) của các loài nhông cát ở miền Trung Việt Nam

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Đắc Chứng (Chủ nhiệm), Trần Quốc Dung, Bùi Thị Chính, Trần Văn Thiện