Dữ liệu đề tài

B2001.09.68

Xây Dựng Và Rèn Luyện Hệ Thống Kỹ Năng Nghiên Cứu Khoa Học Cho Sinh Viên

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Minh Tiến

BGói thầu 83

Biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng về văn hóa, ngôn ngữ, phong tục, tập quán các dân tộc thiểu số Việt Nam cho giáo viên các trường, lớp dự bị đại học

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Bạch Nhạn (Chủ nhiệm), Lê Thị Cẩm Vân, Trần Hữu Phong, Trần Đại Vinh, Nguyễn Thị Sửu, Tôn Thất Dụng

B2010-03-57

Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hứng thú học tập vật lí của học sinh phổ thông tại các tỉnh miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Giáo (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị An Vinh, Trần Thị Ngọc Ánh, Phan Minh Tiến

B2010-DHH03-73TD

Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy cơ lũ quét và trượt lở đất ở Quảng Trị và đề xuất các giải pháp phòng tránh

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thám (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Độ, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Đỗ Quang Thiên

B2010-03-65

Nghiên cứu kiểu nhân (karyotype) của các loài nhông cát ở miền Trung Việt Nam

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Đắc Chứng (Chủ nhiệm), Trần Quốc Dung, Bùi Thị Chính, Trần Văn Thiện

B2010-ĐHH 03.60

Nghiên cứu một số quá trình cộng hưởng của electron trong các hệ chuẩn một chiều

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Công Phong, Lê Đình, Lê Thị Thu Phương, Huỳnh Vĩnh Phúc, ĐH Đồng Tháp

B2010-DHH03-

Phong trào đô thị miền Nam Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1961 - 1965

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cung, Hoàng Chí Hiếu, Lê Thành Nam

B2010-DHH03-72

Nghiên cứu pháp luật hành chính và quân sự triều Nguyễn (1802-1884)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Công Bá

B2010-DHH03-71

Quan hệ Xiêm – Pháp từ nửa sau thế kỷ XVII đến cuối thế kỷ XIX

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Chương

B2010-DHH03-70

Bồi dưỡng năng lực “tiền chứng minh” cho học sinh lớp 5 thông qua dạy học môn Toán

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Thoa (Chủ nhiệm), Nguyễn Trọng Chiến, Nguyễn Hoài Anh, Trương Đăng Trí, Phan Văn Hải