Dữ liệu đề tài

T.22 - GD - 10

Rèn kỹ năng tổ chức dạy học chủ đề thực vật và động vật cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Dương Thị Minh Hoàng (Chủ nhiệm)

T.22 - GD - 09

Nghiên cứu thực trạng giáo dục du lịch xanh cho sinh viên Đại học Huế

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý
Người tham gia: Cao Thị Hoa (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Thị Hiển, Mai Văn Chân

T.22-XH-04

Ảnh hưởng của Chủ nghĩa trọng thương đến chính sách thuộc địa của Tây Ban Nha ở Philippines (XVI-XVIII)

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trần Thị Quế Châu (Chủ nhiệm)

T.22-XH-06

Nghiên cứu, đề xuất các mô hình sinh kế bền vững ở xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Địa lý kinh tế và văn hoá
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Mai Văn Chân (Chủ nhiệm), Lê Văn Tin, Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Ngọc Đàn

CS-DT T.22 - XH - 05

Đánh giá hiệu quả các mô hình kinh tế sinh thái phục vụ phát triển bề vững ở xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Đàn (Chủ nhiệm), Mai Văn Chân, Lê Văn Tin, Lê Phúc Chi Lăng, TRẦN VĂN PHẨM

T.22 - XH - 01

Cổ mẫu anh hùng nhìn từ vấn đề xung đột chủng tộc: Nghiên cứu trường hợp Viên ngọc trai của John Steinbeck

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ nhiệm), Hoàng Hữu Phước

T.22 - GD - 06

Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề trong môn Tin học - Công nghệ ở trường Tiểu học theo hướng tiếp cận “Học thông qua chơi”

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tin học
Người tham gia: Phan Hoàng Hải (Chủ nhiệm), Lê Thị Cẩm Tú

T.22 - GD - 01

Sử dụng trò chơi học tập nhằm đánh giá thường xuyên trong dạy học môn khoa học tự nhiên 6 ở trường trung học cơ sở

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Lê Thị Cẩm Tú (Chủ nhiệm)

CS-DT T22-TN-03

Nghiên cứu đặc điểm hình thái của cá bống cát tối Glossogobius giuris (Hamilton, 1822) ở phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Hoàng Lê Thùy Lan (Chủ nhiệm), Nguyễn Tý, Trần Văn Giang, Nguyễn Đức Thành

T22-GD-02

Tổng quan về hồ sơ học tập điện tử và mối liên hệ với kiểm tra, đánh giá trong dạy học vật lí ở trường phổ thông

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trần Thị Ngọc Ánh (Chủ nhiệm)

CS-DTT.12 – TN – 25

Nghiên cứu một số tai biến tự nhiên tỉnh Kon Tum và đề xuất giải pháp phòng chống.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Đàn

T.22 - TN - 02

Nghiên cứu học máy, khai phá văn bản và ứng dụng trong bài toán lan truyền thông tin trên mạng học thuật

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tin học
Người tham gia: Hồ Thị Kim Thoa (Chủ nhiệm), Lê Phước Nam Hà, Phan Minh Đức, Nguyễn Văn Khang