Dữ liệu đề tài

T.20 – TN – 08

ỨNG DỤNG MACHINE LEARNING TRONG PHÁT HIỆN TẤN CÔNG DDOS

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tin học
Người tham gia: Võ Hồ Thu Sang (Chủ nhiệm)

T.20 – GD – 02

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong dạy học phần sinh học cơ thể - Trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Nguyễn Thị Diệu Phương (Chủ nhiệm), Lê Thị Thùy Trang

T.20 - TN - 01

Một số kết quả trong không gian tích cong $\Bbb R^+\times_f \Bbb G^2$

Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Toán
Người tham gia: Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Chủ nhiệm)

DHH2020-03-150

Hành vi tự gây tổn thương của trẻ tự kỷ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: Tâm lý học nói chung (bao gồm cả nghiên cứu quan hệ nguời - máy),
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Phan Minh Tiến (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Ngọc Bé, Phạm Thị Thúy Hằng, Mai Thị Thanh Thủy, Nguyễn Hoài Anh, Nguyễn Bảo Uyên

CS-DT (T.20 – XH – 07)

Tư tưởng “dĩ Hoa vi trung” (tiếng Anh: Sinocentrism) trong truyền thuyết “Hồng Bàng thị” nhìn từ phương diện nguồn gốc người Việt

Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Hoàng Hữu Phước (Chủ nhiệm)

CS-T20-TN-10

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng chuyển mạch chùm quang

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Khoa Tin học
Đơn vị thực hiện : Khoa Tin học
Người tham gia: Nguyễn Hồng Quốc (Chủ nhiệm), Lê Phước Nam Hà, Nguyễn Đức Nhuận, Trương Thế Quy

T.20-XH-14

“Sự ra đời và hoạt động của Đảng ủy miền Tây Trị - Thiên từ năm 1967 đến năm 1971”

Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Chính trị
Người tham gia: Trần Văn Lực (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Thảo

CS-DT T20- XH-11

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng và ý nghĩa hiện thời của nó

Lĩnh vực: Triết học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Chính trị
Người tham gia: Nguyễn Văn Hòa (Chủ nhiệm), Bùi Thị Phương Thư

T.20-GD-05

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TIỂU HỌC QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LÀM TRANH THUỶ ẤN

Lĩnh vực: Mỹ thuật
Đơn vị chủ trì : Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Phạm Diệu Linh (Chủ nhiệm)

T.17-GD-02, 2017

Triển khai dạy học môn Tin học đại cương với hình thức B-learning

Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thế Dũng (Chủ nhiệm)

CS-DT

Mô phỏng giám sát hệ thống mạng máy tính bằng Netflow để phục vụ dạy học

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tin học
Người tham gia: Võ Hồ Thu Sang (Chủ nhiệm)

CS-DT TN 19

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU KHUNG HỮU CƠ KIM LOẠI Fe3O4/MIL-101 VÀ ỨNG DỤNG

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Võ Văn Tân (Cố vấn)