Dữ liệu đề tài

T.19-TN-03

Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn thép của N-phenylthiourea trong môi trường axit và muối bằng phương pháp điện hóa kết hợp tính toán hóa lượng tử

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Đinh Quý Hương (Chủ nhiệm)

CS-DT T-20-XH-01

ĐỐI THOẠI VÀ KHÁNG CỰ VĂN HÓA TRONG TIỂU THUYẾT LINDA LÊ

Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Thái Phan Vàng Anh (Chủ nhiệm)

CS-DT T.19-XH-01

Biểu tượng Moby Dick trong tiểu thuyết Moby Dick - Cá voi trắng của Herman Melville

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Khoa Ngữ văn
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ nhiệm)

CS-DT 16-GD-20

Xây dựng tư liệu hỗ trợ phát triển vốn thành ngữ, tục ngữ cho học sinh tiểu học

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Phan Thị Hương Giang (Chủ nhiệm)

CS-DT T.20-TN.SV-04

Nghiên cứu tổng hợp phức chất đất hiếm ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Võ Văn Tân (Cố vấn)

CS-DTT.20-GD

Nghiên cứu cảm xúc của phụ huynh có con bị khuyết tật

Lĩnh vực: Tâm lý học nói chung (bao gồm cả nghiên cứu quan hệ nguời - máy),
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Lê Văn Khuyến (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Ngọc Bé, Mai Thị Thanh Thủy

DHH2020-03-150

Hành vi tự gây tổn thương của trẻ tự kỷ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: Tâm lý học nói chung (bao gồm cả nghiên cứu quan hệ nguời - máy),
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Phan Minh Tiến (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Ngọc Bé, Phạm Thị Thúy Hằng, Mai Thị Thanh Thủy, Nguyễn Hoài Anh, Nguyễn Bảo Uyên

CS-DT (T.20 – XH – 07)

Tư tưởng “dĩ Hoa vi trung” trong truyền thuyết “Hồng Bàng thị” nhìn từ phương diện nguồn gốc người Việt

Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Hoàng Hữu Phước (Chủ nhiệm)

CS-T20-TN-10

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng chuyển mạch chùm quang

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Khoa Tin học
Đơn vị thực hiện : Khoa Tin học
Người tham gia: Nguyễn Hồng Quốc (Chủ nhiệm), Lê Phước Nam Hà, Nguyễn Đức Nhuận, Trương Thế Quy

CS-DT T20- XH-11

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng và ý nghĩa hiện thời của nó

Lĩnh vực: Triết học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Chính trị
Người tham gia: Nguyễn Văn Hòa (Chủ nhiệm), Bùi Thị Phương Thư

T.17-GD-02, 2017

Triển khai dạy học môn Tin học đại cương với hình thức B-learning

Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thế Dũng (Chủ nhiệm)

CS-DT

Mô phỏng giám sát hệ thống mạng máy tính bằng Netflow để phục vụ dạy học

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tin học
Người tham gia: Võ Hồ Thu Sang (Chủ nhiệm)