Dữ liệu đề tài

T.22-XH-02

Thế giới nghệ thuật thơ Đông Trình

Lĩnh vực: Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Nguyễn Thị Tịnh Thy (Chủ nhiệm)

CS-DT T.23-TN-05

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Al2O3 pha tạp Cr(III) bằng phương pháp thuỷ nhiệt

Lĩnh vực: Hoá vô cơ và hạt nhân
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Võ Văn Tân (Cố vấn)

CS-DT

Bắt nạt và sức khỏe tâm thần của trẻ vị thành niên: vai trò của cách ứng phó và hỗ trợ xã hội.

Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chủ nhiệm), Nguyễn Thanh Hùng, Đậu Minh Long, Hồ Thị Trúc Quỳnh, Phạm Thị Thúy Hằng, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Nguyễn Phương Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Thu Thảo

CS-DT T.23-GD-05

MÔ HÌNH TPACK CHO GIÁO VIÊN TIN HỌC

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thế Dũng (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Nhuận

T - 23-XH-02

Nghiên cứu của học giới Trung Quốc về tiểu thuyết chữ Hán Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Văn Luân (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Thuấn

T.23-XH-04

Vấn đề bệnh tật trong một số tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI

Lĩnh vực: Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Khoa Ngữ văn
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Nguyễn Thùy Trang (Chủ nhiệm)

CS-DT

Sợi tinh thể quang tử cho ứng dụng phát siêu liên tục

Lĩnh vực: Quang học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thị Thủy (Chủ nhiệm), Hoàng Trọng Đức, Phạm Việt Tuấn, Lê Trần Uyên Tú

CS-DT T.23-TN-03

Nghiên cứu khả năng chống oxy hóa của một số hợp chất phenolic bằng phương pháp hóa tính toán

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Võ Văn Tân

T.23 – GD - 05

Phát triển kỹ năng dạy học thí nghiệm cho sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Sư phạm Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Dương Thị Minh Hoàng (Chủ nhiệm)

T22-TN-01

Nghiên cứu khả năng chống oxy hóa của các dẫn xuất naphthalene bằng các phương pháp thực nghiệm kết hợp hóa lượng tử

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Đinh Quý Hương (Chủ nhiệm)

CS-DT T21 – TN – 05

Đánh giá khả năng của ngôn ngữ lập trình Python trong thống kê ứng dụng

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thế Dũng (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Tương Tri

CS-DT.21-GD-02

GIÁO DỤC CỦA ANH VÀ PHÁP Ở ẤN ĐỘ VÀ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ XIX ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Lê Thị Quí Đức (Chủ nhiệm), Đặng Văn Chương