Dữ liệu đề tài

CS-DT

Mô phỏng giám sát hệ thống mạng máy tính bằng Netflow để phục vụ dạy học

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tin học
Người tham gia: Võ Hồ Thu Sang (Chủ nhiệm)

CS-DT TN 19

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU KHUNG HỮU CƠ KIM LOẠI Fe3O4/MIL-101 VÀ ỨNG DỤNG

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Võ Văn Tân (Cố vấn)

T19-GD-01

Sử dụng phối hợp các loại hình bài tập bồi dưỡng năng lực tính toán cho học sinh trong dạy học vật lí 10

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Quách Nguyễn Bảo Nguyên (Chủ nhiệm)

CS-DTT.19 –GD – 02

RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN KỸ NĂNG THIẾT KẾ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TRONG MÔN SINH HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Phạm Thị Phương Anh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Lê Thị Thùy Trang

CS-DT

Phát triển năng lực phân tích chương trình môn Tiếng Việt cho sinh viên năm thứ 3 ngành Giáo dục Tiểu học

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Trần Thị Quỳnh Nga (Chủ nhiệm)

CS-DTT19-GD11

Mong đợi của sinh viên trường Đại học Sư phạm-Đại học Huế đối với công việc của cố vấn học tập

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thị Hà (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Ngọc Bé

T.19-TN-04

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposit CuO/MxOy và khảo sát khả năng ứng dụng

Lĩnh vực: Hoá lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Nguyễn Lê Mỹ Linh (Chủ nhiệm)

T19 - XH - 06

Nghiên cứu thực trạng dịch vụ du lịch hộ gia đình ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Lê Anh Toại (Chủ nhiệm), Nguyễn Trọng Quân

T.19 - XH - 07

Tác động của du lịch đến đời sống người dân huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Trọng Quân (Chủ nhiệm), Lê Anh Toại

T.19 - XH - 02

BẢN TIN TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ DƯỚI GÓC NHÌN PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN ĐA THỨC

Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Đơn vị chủ trì : Ban Giám hiệu
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Trần Thị Huyền Gấm (Chủ nhiệm)

CS-DT

Hoạt động đi sứ và tiếp sứ trong quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc thời trung đại

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Lê Thị Hoài Thanh (Chủ nhiệm)

CS-DTT.19-GD-11

Phát triển kỹ năng giao tiếp cho sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tâm lý - Giáo dục
Người tham gia: Hồ Văn Dũng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Ngọc Bé