Dữ liệu đề tài

CS-DTT.18-XH-04

Đặc điểm vị từ, ngữ vị từ được chuyển nghĩa để chỉ hoạt động nói năng trong tiếng Việt

Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Lê Thị Cẩm Vân (Chủ nhiệm)

CS-DTT.18 – XH – 08

“Chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ ngoại giao với Nhật Bản từ năm 1992 đến nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Như Hiền (Chủ nhiệm), Cao Thị Hoài Thu

CS-DTT.18-XH-05

Phong trào cách mạng ở Nam Trung Kỳ những năm 1930 - 1931

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Công Huỳnh Kỳ (Chủ nhiệm)

CS-DTT.18-TN-07

Nghiên cứu đặc điểm thích nghi của các loài thực vật thân gỗ ưu thế vùng đất cát ngập nước huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thanh Hải, Phan Thị Thúy Hằng, Trương Thị Hiếu Thảo (Chủ nhiệm)

CS-DTT.17-TN-12

Nghiên cứu thành phần loài ốc cạn (Mollusca: Gastropoda) tại Vườn Quốc Gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Chính (Chủ nhiệm), Bùi Ninh, Ngô Quý Thảo Ngọc

CS-DTT.18-TN-08

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa của giống tỏi Lý Sơn trồng tại Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Thị Bích Hòa (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Quỳnh Trang

CS-DTT-18-TN-09

Nghiên cứu một số giải thuật lập lịch có xét đến chất lượng dịch vụ trong mạng chuyển mạch chùm quang

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồng Quốc (Chủ nhiệm), Võ Hồ Thu Sang, Lê Phước Nam Hà

CS-DTT.18-XH-09

Lý luận về tha nhân trong triết học của J.P.Sartre

Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Quang Trung (Chủ nhiệm), Đặng Xuân Điều, Hoàng Thị Thảo

CS-DTT.12 – TN – 25

Nghiên cứu một số tai biến tự nhiên tỉnh Kon Tum và đề xuất giải pháp phòng chống.

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hoa Mai, Mai Văn Chân

T.17-GD-15 ĐHSP, ĐH Huế

Khó khăn trong hoạt động tự học của sinh viên khoa Giáo dục Mầm non, trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trần Thị Thủy Thương Ngọc (Chủ nhiệm)

T.17 - TN - 14

Môđun giả-s-nội xạ

Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Mầm non
Người tham gia: Lương Thị Minh Thủy (Chủ nhiệm)

CS-DT

Thiết kế trò chơi tạo hình nhằm kích thích khả năng tưởng tượng sáng tạo của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Đơn vị thực hiện : Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Người tham gia: Lê Văn Huy