Dữ liệu đề tài

CS-DT-07

Nghiên cứu đánh giá năng lực điều kiện học tập trực tuyến của giáo viên và đề xuất giải pháp hỗ trợ giáo viên học tập qua mạng

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tin học
Người tham gia: Lê Thanh Hiếu (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Ngọc Bé

T.18-GD - 03

Sử dụng di tích lịch sử tại địa phương để tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1945 ở trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Trần Thị Hải Lê (Chủ nhiệm)

CS-DTT.18-GD-06

Phát triển ngôn ngữ nói cho trẻ khiếm thính tại thành phố Huế

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chủ nhiệm), Mai Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hà, Hồ Văn Dũng

T.18 – ET – 03 ĐH

Thiết kế một số chuyên đề dạy học theo mô hình giáo dục STEM

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Viện nghiên cứu giáo dục
Người tham gia: Nguyễn Thị Thùy Trang

CS-DTT-18-TN-07

Tìm hiểu phương pháp cân bằng tải trong hệ thống RFID

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tin học
Người tham gia: Phan Hoàng Nam (Chủ nhiệm), Lê Phước Nam Hà

T18 – GD – 02

Thiết kế và tổ chức thực hiện các chủ đề hoạt động trải nghiệm trong dạy học hóa học trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Nguyễn Thị Thùy Trang (Chủ nhiệm), Mai Thế Hùng Anh, Trần Đồng Linh Chi

CS-DT

Nghiên cứu một số giải thuật lập lịch có xét đến chất lượng dịch vụ trong mạng chuyển mạch chùm quang

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tin học
Người tham gia: Võ Hồ Thu Sang

CS-DT T.18 – XH - 10

CHUYỂN THỂ VĂN HỌC - ĐIỆN ẢNH TỪ GÓC NHÌN LIÊN VĂN BẢN TRONG TÁC PHẨM “TÔI THẤY HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH” (tác giả văn học: Nguyễn Nhật Ánh, đạo diễn điện ảnh: Victor Vũ)

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Hoàng Hữu Phước (Chủ nhiệm)

T.18 – XH -03

Vấn đề sinh thái đô thị trong tiểu thuyết Đỗ Phấn

Lĩnh vực: Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Nguyễn Thùy Trang (Chủ nhiệm)

CS-DT-T.18-TN-07

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG TẢI TRONG HỆ THỐNG RFID

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN, Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Công nghệ thông tin
Người tham gia: Phan Hoàng Nam (Chủ nhiệm), Lê Phước Nam Hà, Lê Tấn

T.18-XH-02

Tính chất nghịch dị trong tiểu thuyết của Diêm Liên Khoa

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Nguyễn Thị Tịnh Thy (Chủ nhiệm)

CS-DTT.18 - XH - 06

Cải cách giáo dục của Anh ở thuộc địa Myanmar và Malaysia từ nửa sau thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Chương (Chủ nhiệm), Lê Thị Quí Đức