Dữ liệu đề tài

DHL2022-TMDA-1

Xây dựng mô hình chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm mứt nghệ mật ong sấy lạnh tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Phạm Trần Thuỳ Hương (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Thị Diễm Hương, Tống Thị Quỳnh Anh

CTQB2022

Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu nguy cơ thoái hóa đất sản xuất nông nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Hữu Ngữ (Chủ nhiệm), Dương Quốc Nõn, Trần Thanh Đức, Lê Hữu Ngọc Thanh, Trịnh Ngân Hà, Nguyễn Phúc Khoa, Phạm Thị Thảo Hiền

CS-DT

Xác định một số thuộc tính sinh học của vi khuẩn Lactobacillus spp. được phân lập từ phân gia cầm và nước dưa cải muối chua

Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Lê Minh Đức (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Hòa, Phan Thị Hằng

CS-DT

Ảnh hưởng của các công thức ăn khác nhau lên tỷ lệ sống ấu trùng Ghẹ Xanh P. pelagicus Linnaeus 1766 từ zoea1 đến ghẹ bột.

Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Nguyễn Khoa Huy Sơn (Chủ nhiệm), Mạc Như Bình

QT-DA

Identifying approaches for promoting forest-friendly supply chains particularly with smallholders and SMEs engagement

Lĩnh vực: Tài nguyên rừng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung
Người tham gia: Trần Thị Phượng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hồng Mai, Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Thị Thương, Văn Thị Yến, Phạm Thị Phương Thảo

QT-DA

Assessing the awareness and attitudes of local community toward wildlife conservation in Phong Dien Nature Reserve, Central Vietnam

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Đơn vị thực hiện : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Người tham gia: Lê Thị Thu Hà (LN) (Chủ nhiệm), Lê Thái Hùng, Hồ Đăng Nguyên, Vũ Thị Thùy Trang

CS-DT

Dinh dưỡng thức ăn và quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thuỷ sản

Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Mạc Như Bình (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thanh Thủy, Lê Văn Dân, Trương Văn Đàn, Hà Nam Thắng, Kiều Thị Huyền, Trần Thị Thúy Hằng, Võ Điều, Ngô Thị Hương Giang, Nguyễn Văn Huệ

CS-DT

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VIETGAP TRONG SẢN XUẤT RAU CỦA NGƯỜI DÂN XÃ QUẢNG THÀNH, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Lê Việt Linh (Chủ nhiệm), Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Chung, Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Thị Diệu Hiền

CS-DTDHL- 2022-TS-11

Nghiên cứu ảnh hưởng của HCG đến thành phần sinh hóa của tinh sào cá Leo - Wallago attu

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Lê Thị Thu An (Chủ nhiệm), Võ Đức Nghĩa, Lê Tiến Hữu, Trần Thị Thu Sương

DHL2022-CNTY-SV05

Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn Bacillus spp. có khả năng ức chế vi khuẩn đường ruột

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Xuân Hòa (Chủ nhiệm)