Dữ liệu đề tài

CS-DT

Nghiên cứu sự thay đổi trong sử dụng rừng của người dân tộc thiểu số tại xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Phạm Thị Phương Thảo (Chủ nhiệm), Lê Thị Phương Thảo

DHH 2021-02-157

Ứng dụng mô hình không gian (GIS và Viễn thám) để phân tích sự mảnh phân mảnh rừng tự nhiên tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Lợi (Chủ nhiệm), Ngô Tùng Đức, Dương Văn Thành, Hồ Đăng Nguyên, Lê Thái Hùng, Nguyễn Hợi

CS-DHL-TS-04

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia bảo hiểm NTTS của nông hộ tại một số vùng nuôi tôm của tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Lê Tiến Hữu (Chủ nhiệm), Lê Thị Thu An, Nguyễn Văn Huệ

NN-NCCB

An toàn thực phẩm có nguồn ngốc động vật

Lĩnh vực: Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Văn Chào, Hồ Thị Dung, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Nguyễn Thị Thùy, Phan Thị Hằng, Lê Minh Đức, Lê Trần Hoàn

CS-DT

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống đậu Nho nhe (Vigna umbellata) tại Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trịnh Thị Sen (Chủ nhiệm), Trần Thị Hương Sen, Nguyễn Thị Hoài

DHH2022-02-160

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Phòng Đào tạo đại học
Người tham gia: Thái Doãn Hùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Tiến Long (Ckcn), Trần Thị Hoàng Đông, Phùng Xuân Linh, Nguyễn Thanh Hùng

CS-DT

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM LOOM ĐỂ TẠO VIDEO BÀI GIẢNG THỰC HÀNH TOÁN THỐNG KÊ TRONG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

Lĩnh vực: Toán học và thống kê khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Tôn Nữ Tuyết Trinh (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Ánh, Phạm Thị Thảo Hiền

CS-DT

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG CÂY CAO SU Ở XÃ PHONG MỸ, HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Ánh (Chủ nhiệm), Phạm Thị Thảo Hiền, Tôn Nữ Tuyết Trinh

CS-DT

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số cây trồng tiềm năng trong quản lý sâu hại rau cải theo hướng công nghệ sinh thái tại Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Nguyễn Thị Giang (Chủ nhiệm), Trần Thị Hoàng Đông, Trần Thị Xuân Phương