Dữ liệu đề tài

TR-SUBAG-FAA-HNR-2024-02

The effects of supplementation of a Saccharomyces cerevisiae fermentation product in sows diet from gestation to weaning on reproductive performance, health and immune responses in sows and piglets

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Đình Phùng (Chủ nhiệm), Phạm Hoàng Sơn Hưng, Bùi Thị Hiền, Lê Đức Thạo, Nguyễn Văn Chào, Hồ Thị Dung, Đinh Văn Dũng, Lê Thị Hoa, Lê Thị Thu Hằng

DP-DT

Nghiên cứu phát triển cây tràm gió bản địa làm vùng nguyên liệu sản xuất tinh dầu ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Hồ Lam (Chủ nhiệm), Trần Phương Đông, Nguyễn Duy Ngọc Tân, Hồ Đăng Nguyên, Phạm Thành, Hồ Lê Phi Khanh, Nguyễn Thị Ái Nhung

SA-2023-11

Improvement of knowledge and skills on antimicrobial management and antibiotics prescribing practices in veterinary science

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Đình Phùng (Chủ nhiệm), Đinh Văn Dũng, Nguyễn Xuân Hòa, Trần Quang Vui

C-2023-137

Rice straw based circular economy promotion (RiceEco)/Section: Cơ giới hoá sản xuất phân bón hữu cơ từ rơm

Lĩnh vực: Kỹ thuậtcơ khí và chế tạo máy nông nghiệp
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Đỗ Minh Cường (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Thái Hòa, Nguyễn Thị Ngọc, Trần Võ Văn May, Trần Đức Hạnh, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hiếu

TR-SUBAG-FAA-HNR-2022-02

The Effect of Feeding a Saccharomyces cerevisiae Fermentation Product on Immunity, Gut Health and Growth Performance in crossbred broiler chickens

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Lê Đình Phùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Chào, Trần Quang Vui, Lê Đức Thạo, Hồ Thị Dung, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Bùi Thị Hiền, Nguyễn Thị Hoa

CS-DT

XÂY DỰNG MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Phạm Thị Thảo Hiền (Chủ nhiệm), Lê Hữu Ngọc Thanh, Nguyễn Ngọc Ánh

DHL2023-LN-11

Nghiên cứu thực trạng rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC trên địa bàn thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Quản lý và bảo vệ rừng
Đơn vị chủ trì : Khoa Lâm nghiệp
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Phạm Thị Phương Thảo, Vũ Thị Thùy Trang, Lê Thị Phương Thảo (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu sự đa dạng và thành phần hóa học của tinh dầu chi Sa nhân (Amomum Roxb.) ở Khu bảo tồn Sao La Thừa Thiên Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Đoàn Quốc Tuấn (Chủ nhiệm), Văn Thị Yến, Nguyễn Đình Quỳnh Phú, Đinh Diễn

QT-DA Seaohun

The environmental sources of Toxoplasma gondii infection for humans and animals in Thua Thien Hue, Vietnam

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Thị Thùy (Chủ nhiệm), Phạm Hoàng Sơn Hưng, Hồ Thị Dung, Nguyễn Xuân Hòa, Bùi Thị Hiền