Dữ liệu đề tài

C-2023-137

Rice straw based circular economy promotion (RiceEco)/Section: Cơ giới hoá sản xuất phân bón hữu cơ từ rơm

Lĩnh vực: Kỹ thuậtcơ khí và chế tạo máy nông nghiệp
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Đỗ Minh Cường (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Thái Hòa, Nguyễn Thị Ngọc, Trần Võ Văn May, Trần Đức Hạnh, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hiếu

TR-SUBAG-FAA-HNR-2022-02

The Effect of Feeding a Saccharomyces cerevisiae Fermentation Product on Immunity, Gut Health and Growth Performance in crossbred broiler chickens

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Lê Đình Phùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Chào, Trần Quang Vui, Lê Đức Thạo, Hồ Thị Dung, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Bùi Thị Hiền, Nguyễn Thị Hoa

CS-DT

XÂY DỰNG MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Phạm Thị Thảo Hiền (Chủ nhiệm), Lê Hữu Ngọc Thanh, Nguyễn Ngọc Ánh

DHL2023-LN-11

Nghiên cứu thực trạng rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC trên địa bàn thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Quản lý và bảo vệ rừng
Đơn vị chủ trì : Khoa Lâm nghiệp
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Phạm Thị Phương Thảo, Vũ Thị Thùy Trang, Lê Thị Phương Thảo (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu sự đa dạng và thành phần hóa học của tinh dầu chi Sa nhân (Amomum Roxb.) ở Khu bảo tồn Sao La Thừa Thiên Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Đoàn Quốc Tuấn (Chủ nhiệm), Văn Thị Yến, Nguyễn Đình Quỳnh Phú, Đinh Diễn

QT-DA Seaohun

The environmental sources of Toxoplasma gondii infection for humans and animals in Thua Thien Hue, Vietnam

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Thị Thùy (Chủ nhiệm), Phạm Hoàng Sơn Hưng, Hồ Thị Dung, Nguyễn Xuân Hòa, Bùi Thị Hiền

HTQT2022

Informed forestry decisions, sustainable forest management and forest certification in smallholder forests in Vietnam

Lĩnh vực: Nông lâm kết hợp
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung
Người tham gia: Trần Thị Phượng (Chủ nhiệm), Văn Thị Yến, Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Thị Hồng Mai, Hồ Thanh Hà

CS-DT

Nghiên cứu khai thác nguồn dược chất từ nhớt cá Chình hoa (Anguilla marmorata) làm nguyên liệu phát triển các sản phẩm mỹ phẩm

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Kiều Thị Huyền (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang Linh

CS-DT

Nghiên cứu liều lượng phân hữu cơ và mật độ trồng đến năng suất và chất lượng đậu Nho nhe vàng (Vigna umbellata) tại Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trịnh Thị Sen (Chủ nhiệm), Trần Thị Hương Sen, Nguyễn Thị Hoài