Dữ liệu đề tài

NVQG-2023/DA.01

Sản xuất thử nghiệm giống và nuôi thương phẩm nguồn gen cá Nâu (Scatophagus argus)

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Nguyễn Văn Huy (Chủ nhiệm), Võ Điều, Lê Văn Dân, Tôn Thất Chất, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Võ Đức Nghĩa, Trương Thị Hoa, Hồ Thị Thu Hoài

DHL2023-CNTY-03

Nghiên cứu đánh giá năng suất sinh khối và thành phần hoá học của cây Đậu Biếc (Clitoria ternatea) giống Mỹ

Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Đặng Thị Thu Hiền (Chủ nhiệm), Trần Nguyên Thảo, Vũ Thị Minh Phương, Võ Thị Minh Tâm

DHL2023-CNTY-02

Nghiên cứu đánh giá năng suất sinh khối và thành phần hoá học của cây Đậu Biếc (Clitoria ternatea) giống Việt Nam

Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Trần Nguyên Thảo (Chủ nhiệm), Đặng Thị Thu Hiền, Vũ Thị Minh Phương, Võ Thị Minh Tâm

CS-DT

Tối ưu hóa một số điều kiện cho sự phát triển của Lactobacilus nhằm phát triển chế phẩm sinh học

Lĩnh vực: Y học thú y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Thị Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Lê Minh Đức, Nguyễn Xuân Hòa

CS-DT

Nghiên cứu mức độ ô nhiễm và khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn Staphylococcus aureus trong thịt lợn được bán ở một số chợ trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: Y học thú y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Lê Minh Đức (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Chào

CS-DT

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU ỐNG THÉP NHỒI BÊ TÔNG TRONG NHÀ CÔNG NGHIỆP

Lĩnh vực: Kỹ thuật xây dựng
Đơn vị chủ trì : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh (Chủ nhiệm), Phạm Việt Hùng

DHH2020-02-136

QUY TRÌNH ĐIỀU CHẾ KEM NANO BẠC - CURCUMIN CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ VI KHUẨN GÂY BỆNH VIÊM VÚ BÒ

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ NANO
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Thị Kim Anh (Chủ nhiệm), Nguyễn Hữu Thịnh, Võ Văn Quốc Bảo

DHL2023-LN-02

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động trồng rừng thay thế ở Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Lâm sinh
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Vũ Thị Thùy Trang (Chủ nhiệm), Lê Thị Phương Thảo, Phạm Thị Phương Thảo

CS-DT

Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Thiên niên kiện {Homalomena occulta (Lour.) Schott} ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Lâm sinh
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Phạm Cường (Chủ nhiệm), Lê Thái Hùng, Hồ Đăng Nguyên

CS-DT

Đánh giá mức độ an toàn sinh học ở các trại chăn nuôi lợn nái theo hệ thống chuồng kín qui mô nhỏ ở miền Trung

Lĩnh vực: Khoa học công nghệ chăn nuôi khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Vũ Thị Minh Phương

DHL2023-LN-01

Nghiên cứu ảnh hưởng của chỉ tiêu biểu thị cấp năng suất và mật độ đến sản lượng rừng trồng Keo lai (Acacia auriculiformis x Acacia mangium) tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Hoàng Văn Dưỡng (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Phong