Dữ liệu đề tài

DHH2022-02-160

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Phòng Đào tạo đại học
Người tham gia: Thái Doãn Hùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Tiến Long (Ckcn), Trần Thị Hoàng Đông, Phùng Xuân Linh, Nguyễn Thanh Hùng

CS-DT

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM LOOM ĐỂ TẠO VIDEO BÀI GIẢNG THỰC HÀNH TOÁN THỐNG KÊ TRONG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

Lĩnh vực: Toán học và thống kê khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Tôn Nữ Tuyết Trinh (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Ánh, Phạm Thị Thảo Hiền

CS-DT

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG CÂY CAO SU Ở XÃ PHONG MỸ, HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Ánh (Chủ nhiệm), Phạm Thị Thảo Hiền, Tôn Nữ Tuyết Trinh

CS-DT

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số cây trồng tiềm năng trong quản lý sâu hại rau cải theo hướng công nghệ sinh thái tại Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Nguyễn Thị Giang (Chủ nhiệm), Trần Thị Hoàng Đông, Trần Thị Xuân Phương

CS-DT

Nghiên cứu khả năng khống chế nhện gié hại lúa Steneotarsonemus spinki Smiley của nhện bắt mồi Lasioseius sp. tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Nguyễn Thị Giang (Chủ nhiệm), Trần Thị Hoàng Đông, Lê Khắc Phúc

CS-DT

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống bí đỏ tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trần Thị Ánh Tuyết (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hoài, Trần Thị Thu Giang

CS-DT

Sự phổ biến của một số gene kháng kháng sinh ở vi khuẩn Straphylococcus aureus và Streptococcus spp. phân lập từ lợn nuôi trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Văn Chào (Chủ nhiệm), Lê Minh Đức

CS-DT

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống loài cây Nhội ( Bischofia trifoliata) tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Đặng Thái Hoàng (Chủ nhiệm), Đỗ Thị Thu Ái

DP-DT

Đánh giá tính thích nghi của loài Giổi ăn hạt (Michelia tonkinensis) ở tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Hoàng Huy Tuấn (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Phong, Trần Thị Thúy Hằng, Nguyễn Văn Minh, Ngô Thị Phương Anh, Nguyễn Văn Lợi, Phạm Cường, Nguyễn Hợi, Lê Thái Hùng, Phùng Xuân Linh

QT-DA

Identification and bioecological studies of natural enemies of Hiptage benghalensis. Application to biological control of invasive plants

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trần Đăng Hòa (Chủ nhiệm), Trần Đăng Khoa, Trần Thị Hoàng Đông, Trần Phương Đông, Nguyễn Thị Giang