Dữ liệu đề tài

CS-DT

Tỷ lệ nhiễm Demodex spp. ở chó có biểu hiện bệnh lý về da được mang đến khám tại bệnh viện thú y Win Pet, Thành phố Huế

Lĩnh vực: Ký sinh trùng học thú y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Trần Thị Na (Chủ nhiệm), Hồ Thị Dung, Nguyễn Thị Hoa, Vũ Thị Minh Phương

CS-DT

Thực trạng tham gia thương mại điện tử trong sản xuất và kinh doanh nông sản của nông hộ tại phường Thuỷ Biều, thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Nguyễn Văn Chung (Chủ nhiệm), Nguyễn Thiện Tâm, Cao Thị Thuyết, Lê Chí Hùng Cường

DHL2023-TS-06

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản cá chốt (Mystus gulio) phân bố ở khu vực đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Khoa Thủy sản
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Võ Điều (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Huệ

DHL-2023-PTNT-01

Ứng dụng phương pháp đa tiêu chí đánh giá khả năng thích ứng của cộng đồng miền núi trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Hoàng Dũng Hà (Chủ nhiệm), Nguyễn Tiến Dũng, Trần Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Dạ Thảo (KN)

DHNL2023-TS-03

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng và chu kỳ chiếu sáng đến sự phát triển của tảo Chaetoceros calcitrans.

Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ nhiệm), Mạc Như Bình, Lê Minh Tuệ

DHL2023-NH-05

Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển và năng suất một số giống diêm mạch tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Phan Thị Phương Nhi (Chủ nhiệm), Trần Thị Thu Giang

DHL2023-CNTY-05

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân thỏ đến khả năng sinh trưởng và tăng sinh khối của giun quế (Perionyx excavatus)

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Minh Hoàn (Chủ nhiệm), Lê Thị Lan Phương, Lê Nữ Anh Thư, Vũ Thị Minh Phương

DHL2023-CNTY-04

Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức lá sắn dây (Pueraria lobata) trong khẩu phần đến tăng khối lượng, năng suất và chất lượng thịt của thỏ

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Lê Thị Lan Phương (Chủ nhiệm), Lê Nữ Anh Thư, Vũ Thị Minh Phương, Đặng Thị Thu Hiền

DHL2023-CNTY

Xác định đa hình gen Leptin trên tổ hợp bò lai (Senepol x lai Sind) nuôi ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Dương Thị Hương (Chủ nhiệm), Hồ Lê Quỳnh Châu, Thân Thị Thanh Trà

CS-DT

Nghiên cứu mức độ chênh lệch giữa giá đất thị trường với giá đất nhà nước quy định trên địa bàn phường An Đông, thành phố Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Văn Tiệp (Chủ nhiệm), Trương Đỗ Minh Phượng

DHL2023-PTNT-03

Phân tích những yếu tố trở ngại đến việc liên kết trong sản xuất và tiêu thụ Gừng của nông hộ tại thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Nguyễn Trần Tiểu Phụng (Chủ nhiệm), Lê Thị Hồng Phương