Dữ liệu đề tài

CS-DT

Số hóa các quy trình giải quyết công việc đáp ứng tiêu chuẩn dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Duy Ngọc Tân (Chủ nhiệm)

CS-DT01

Tin học hóa công tác tính khối lượng nghiên cứu khoa học trường Đại học Nông Lâm Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Duy Ngọc Tân (Chủ nhiệm), Nguyễn Thúc Phúc

DP-DT-03/2021/HĐ-DAKHCN

Ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh từ nguồn nguyên liệu ở địa phương để phát triển chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Hữu Văn (Chủ nhiệm), La Quang Còn, Nguyễn Hữu Nguyên, Nguyễn Xuân Bả, Đinh Văn Dũng, Lê Đức Thạo, Nguyễn Hải Quân, Võ Thị Minh Tâm, Trần Minh Thông, Nguyễn Thị Mai, Trần Quốc Tuấn

NVG-2021/DAA.03

Sản xuất thử nghiệm giống gà H'Re tại một số tỉnh vùng Bắc Trung Bộ

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Đình Phùng, Đinh Văn Dũng (Chủ nhiệm), Hồ Lê Quỳnh Châu, Lê Đức Thạo, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thi Hương

QT-DA

Digitalization of Extension Services in the South East Asian (SEA) Region

Lĩnh vực: Xã hội học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Lê Thị Hoa Sen (Chủ nhiệm)

QT-DA-C-2020-198

Testing a 2T paddy mobile dryer and 1T Grainsafe dryer (part 2)

Lĩnh vực: Kỹ thuậtcơ khí và chế tạo máy nông nghiệp
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Đỗ Minh Cường, Nguyễn Thị Ngọc, Vệ Quốc Linh, Trần Đức Hạnh

CS-DT

Hoàn thiện, xây dựng nhãn hiệu và thương mại hoá Guốc và Keo dán guốc cho bò

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Dương Thanh Hải (Chủ nhiệm), Phan Thị Duy Thuận, Vũ Thị Minh Phương, Đặng Thị Thu Hiền, Phan Thị Hằng, Lê Đức Thạo, Dương Ngọc Phước

DHL2021-TMDA-05

Sản xuất thử nghiệm dưa lê, dưa lưới ngoài trời theo quy trình công nghệ cao tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Khoa học công nghệ trồng trọt khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trần Minh Quang (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Quy, Hồ Công Hưng, Lê Văn Chánh

CS-DT

Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp

Lĩnh vực: Nông hoá
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ nhiệm), Trương Thị Diệu Hạnh, Hồ Công Hưng, Trần Minh Quang, Phạm Hữu Tỵ, Đinh Hồ Anh

QT-DA 2010-2013

Tiếp cận tổng hợp đến các đối tượng dễ bị tổn thương nhằm đối phó với các thảm họa tự nhiên ở miền Trung Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), Hồ Trung Thông, Trần Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Lộc, Đào Thị Phượng, Lê Thái Hùng, Trần Ngọc Liêm, Nguyễn Phi Nam, Nguyễn Thị Xuân Hồng, Nguyễn Xuân Hồng