Dữ liệu đề tài

DHL2021-PTNT-02

Đánh giá khả năng bền vững của các mô hình SXNN theo hướng thông minh với khí hậu ở vùng ven biến huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Xã hội học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Lê Thị Hồng Phương (Chủ nhiệm), Lê Thị Hoa Sen

CS-DT

Ảnh hưởng của việc sử dụng hỗn hợp dược liệu (Dã quỳ, Cỏ xước, Hoàn ngọc, Đinh lăng) trong thức ăn đến khả năng sinh trưởng của lợn thịt

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Võ Thị Minh Tâm (Chủ nhiệm), Nguyễn Hải Quân, Lê Đức Thạo, Vũ Thị Minh Phương

CS-DT

Nghiên cứu giá đất ở đô thị theo hướng tiếp cận lý thuyết Vị thế - Chất lượng: Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Văn Tiệp (Chủ nhiệm), Trương Đỗ Minh Phượng

CS-DT

Xác định tỷ lệ nhiễm trứng Ancylostoma caninum và Toxocara canis trên chó nuôi bán thả rông và trong đất vườn thu thập ở thành phố Huế

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Thị Hoa (Chủ nhiệm), Hồ Thị Dung, Trần Thị Na, Trần Quang Vui

CS-DT- DHL2022-CNTY-02

Nghiên cứu ảnh hưởng của lá vông (Erythrina variegate) và lá sắn dây (Pueraria lobata) đến khả năng tiêu hóa của thỏ

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Lê Thị Lan Phương (Chủ nhiệm), Nguyễn Minh Hoàn, Đặng Thị Thu Hiền

DHL2022-TS-09

PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM CỦA VI KHUẨN STREPTOCOCCUS SPP TRÊN CÁ CHẼM (Lastes calcarifer) GIAI ĐOẠN GIỐNG BỊ BỆNH LỒI MẮT VÀ XUẤT HUYẾT

Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Hồ Thị Tùng (Chủ nhiệm), Trương Thị Hoa, Phạm Thị Phương Lan

CS-DT

Phân lập và tuyển chọn chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae từ chất chứa trong ruột gà phục vụ cho sản xuất các chế phẩm probiotic dùng trong chăn nuôi

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Phan Thị Hằng (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Đinh Thùy Khương, Lê Minh Đức

CS-DT

Thu thập giống lúa nương và đánh giá hiệu quả kinh tế của giống lúa nương ở A Lưới

Lĩnh vực: Khoa học sinh học khác, Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Trần Hạnh Lợi

CS-DT

ỨNG DỤNG GIS VÀ CHUỖI MARKOV ĐỂ DỰ BÁO BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: Viễn thám
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Trịnh Ngân Hà, Phạm Thị Thảo Hiền (Chủ nhiệm)

CS-DT

NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM NUÔI SINH KHỐI ARTEMIA BẰNG BIOFLOC TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN NUÔI KHÁC NHAU

Lĩnh vực: Khoa học công nghệ thuỷ sản khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Trần Thị Thu Huyền (Chủ nhiệm), Lê Minh Tuệ ( Cố vấn KH), Tôn Nữ Cảm Vân, Cao Thị Huê