Dữ liệu đề tài

DHL2024-TS-04

Ảnh hưởng của các mức độ mặn khác nhau đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của các đối mục (Mugil cephalus) kích cỡ từ 2-3 cm đến 4-6 cm

Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Nguyễn Khoa Huy Sơn (Chủ nhiệm), Mạc Như Bình

HD-PV 11/2024

Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng quy trình kỹ thuật thâm canh trong sản xuất lúa tại xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Nguyễn Trung Hải (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Thái Hòa

CS-DT

Nghiên cứu chuổi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tỏi Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Truyền (Chủ nhiệm), Nguyễn Viết Tuân, Cao Thị Thuyết

NN-NDT

Ứng dụng Công nghệ AI vào kết quả đề tài "Xây dựng cơ sở dữ liệu 4D phục vụ phát triển du lịch cho huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi"

Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung
Người tham gia: Trần Thị Phượng (Chủ nhiệm), Hoàng Trọng Lợi (Thư ký), Nguyễn Dũng

DHL2024-TNĐ-01

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đô thị trên địa bàn thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Trần Thị Minh Châu (Chủ nhiệm), Nguyễn Bích Ngọc

DHL2023-CNTY-10

Đánh giá khả năng cải thiện dinh dưỡng của rơm làm thức ăn cho gia súc sau khi cấy nấm Hương (MES 02121) từ các nguồn meo giống khác nhau.

Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Trần Thanh Hải (Chủ nhiệm), Lê Trần Hoàn, Võ Thị Minh Tâm, Vũ Thị Minh Phương

DHH 2024-02-186

Đánh giá hoạt tính sinh học và khả năng ứng dụng trong thực phẩm của hạt mầm lúa mạch, nếp ngự Sa Huỳnh tỉnh Quảng Ngãi và nếp than A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Người tham gia: Nguyễn Văn Huế (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Quốc Sinh, Trần Thanh Quỳnh Anh, Võ Thị Thu Hằng, Đào Lê Minh Tuấn, Đoàn Thị Thanh Thảo, Lê Thị Quỳnh Hương

QT-DA

Governing transformation in agricultural systems in Vietnam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Thị Hoa Sen (Chủ nhiệm)

504.05-2021.08

Chuyển đổi sinh kế và năng lực chống chịu trong bối cảnh bất ổn vùng ven biển: Nghiên cứu ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trương Văn Tuyển (Chủ nhiệm), Huỳnh Thị Ánh Phương, Nguyễn Ngọc Truyền, Nguyễn Thiện Tâm, Cao Thị Thuyết, Lê Chí Hùng Cường, Trần Cao Úy, Ngoc Phuoc Duong

DHH2024-02-SXTN-01

Sản xuất thức ăn tinh dạng viên từ các nguồn phụ phẩm công nông nghiệp sẵn có làm thức ăn cho dê ở tỉnh Thừa Thiên Húe

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Đinh Văn Dũng (Chủ nhiệm), Hồ Lê Quỳnh Châu, Lê Đức Thạo, Nguyễn Xuân Bả, Hoàng Hữu Tình, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Dương Thị Hương

CS-DT

Phân tích đất lâm nghiệp để xác định dự trữ cacbon tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Nông hoá
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ nhiệm), Vi Thị Linh, Lê Văn Chánh, Phạm Cường, Nguyễn Duy Phong, Hồ Đăng Nguyên, Đặng Thái Hoàng, Trần Thị Thúy Hằng, Trương Thị Diệu Hạnh