Dữ liệu đề tài

CS-DT

NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM NUÔI SINH KHỐI ARTEMIA BẰNG BIOFLOC TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN NUÔI KHÁC NHAU

Lĩnh vực: Khoa học công nghệ thuỷ sản khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Trần Thị Thu Huyền (Chủ nhiệm), Lê Minh Tuệ ( Cố vấn KH), Tôn Nữ Cảm Vân, Cao Thị Huê

DHL 2022-TS-10

THỬ NGHIỆM BỔ SUNG CANXI VÀO THỨC ĂN TRONG ƯƠNG GIỐNG ỐC BƯƠU ĐEN (Pila polita)

Lĩnh vực: Di truyền học và nhân giống thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Lê Minh Tuệ (Chủ nhiệm), Nguyễn Phi Nam, Nguyễn Thị Thanh Thủy

DHH2022-02-162

Nghiên cứu khả năng xử lý nước nhiễm mặn tại các vùng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bằng công nghệ chưng cất màng tiếp xúc trực tiếp (DCMD) ở quy mô phòng thí nghiệm.

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Vệ Quốc Linh (Chủ nhiệm), Đỗ Minh Cường, Nguyễn Quang Lịch, Nguyễn Thanh Cường, Nguyễn Quốc Huy

QT-DA

Immunogenicity of Group B streptococcus (GBS) in fish following vaccine delivery via pH- responsive vaccine carriers within the feed.

Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Phước (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Xuân Hồng, Nguyễn Thị Huế Linh, Nguyễn Đức Quỳnh Anh, Nguyễn Nam Quang

DP-DT

Điều tra đánh giá đất đai và thành lập bản đồ thổ nhưỡng tại các xã vùng Tây Bắc, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ nhiệm), Trần Thanh Đức, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Trung Hải, Nguyễn Đình Tiến, Lê Đình Huy, Nguyễn Thị Hoài

DHL2022-CK-04

Đánh giá một số thành phần cơ bản và nghiên cứu chế biến sản phẩm từ củ sen (Nelumbo nucifera).

Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Văn Huế (Chủ nhiệm), Võ Thị Thu Hằng, Trần Thanh Quỳnh Anh

CS-DT

Phân tách tự động ao nuôi tôm cao triều sử dụng nguồn ảnh viễn thám độ phân giải siêu cao và máy học tại đầm Sam Chuồn - Hà Trung, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Viễn thám, Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Hà Nam Thắng (Chủ nhiệm), Kiều Thị Huyền, Trần Thị Thúy Hằng (ts), Trương Văn Đàn, Phạm Hữu Tỵ

CS-DT

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật lâm sinh ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của rừng trồng Keo lai tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Lâm sinh
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Thị Hồng Mai (Chủ nhiệm), Phạm Cường, Văn Thị Yến

CS-DT

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng nghệ vàng tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục
Người tham gia: Trần Phương Đông (Chủ nhiệm), Trần Thị Xuân Phương, Nguyễn Thị Giang