Dữ liệu đề tài

DTQG ĐTĐL.CN-34/23

NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO BIẾN TỬ ÁP ĐIỆN ỨNG DỤNG TRONG CÁC THIẾT BỊ THỦY ÂM - SIÊU ÂM

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Khoa Vật lý
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Võ Thanh Tùng (Chủ nhiệm), Lê Trần Uyên Tú, Phan Đình Giớ, Lê Quang Tiến Dũng, Nguyễn Mạnh Sơn, Lê Ngọc Minh, Lê Đại Vương, Trương Văn Chương

B2021-DHH-05

Nghiên cứu tính chất quang của vật liệu hạt carbon nano và định hướng ứng dụng trong y sinh

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Ngô Khoa Quang (Chủ nhiệm), Nguyễn Mạnh Sơn, Lê Xuân Diễm Ngọc, Chế Thị Cẩm Hà, Nguyễn Minh Trí, Lương Quang Đốc

DHH2019-01-143

Nghiên cứu đặc trưng phát quang và khả năng ứng dụng của vật liệu silicate alumino kiềm thổ pha tạp ion đất hiếm

Lĩnh vực: Quang học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Mạnh Sơn (Chủ nhiệm), Lê Xuân Diễm Ngọc, Đỗ Thanh Tiến

DHH2016-13-02

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang học của vật liệu TiO2 nanô pha tạp ion đất hiếm

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Đơn vị thực hiện : Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Người tham gia: Nguyễn Trùng Dương (Chủ nhiệm), Ngô Xuân Cường, Lê Thị Hạnh, Huỳnh Thị Thùy Linh, Nguyễn Mạnh Sơn

B2007-DHH-01-23

Nghiên cứu và xây dựng hệ đo nhiệt phát quang

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Mạnh Sơn

B2001-07-65

Nghiên cứu cơ chế nhiệt phát quang và khả năng ứng dụng của vật liệu sulphát kiềm thổ pha tạp các nguyên tố đất hiếm

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tuất, Nguyễn Mạnh Sơn, Phạm Vinh, Nguyễn Trọng Thành

B2002-07-04

Nghiên Cứu Các Tính Chất Quang Phổ Của Vật Liệu Lân Quang Sral2o4 Pha Tạp Nguyên Tố Đất Hiếm

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Mạnh Sơn