Dữ liệu đề tài

B2022-DHH-07

Đánh giá mức độ tổn thương và khả năng thích ứng về sinh kế của hộ gia đình ở vùng nông thôn khu vực miền Trung trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chủ nhiệm), Bùi Quang Dũng, Bùi Thị Thu, Hà Văn Hành, Nguyễn Thị Hoài Phương, Nguyễn Thiều Tuấn Long

QT-DA -18KK0344

Study on Possibility of Neo- endogenous Rural development in Mid-Vietnam and Monsoon Asia under “KASO - Depopulation”

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: TSUTSUI Kazunobu (Chủ nhiệm), Đỗ Thị Việt Hương, Bùi Thị Thu

DHH2019-01-150

Phân vùng chức năng môi trường phục vụ định hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: Phan Anh Hằng (Chủ nhiệm), Lê Văn Thăng, Bùi Thị Thu, Trần Ánh Hằng, Nguyễn Quang Việt, Nguyễn Trọng Quân

NN-DTKXNN-407/QĐ-BCNĐA

Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam - Quyển 6 (Địa lý học, Địa lý thế giới)

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Viết Thịnh (Chủ nhiệm), Trần Văn Ý, Lê Văn Thăng, Đỗ Thị Minh Đức, Đặng Duy Lợi, Trịnh Lê Hùng, Nguyễn Khanh Vân, Phạm Viết Hồng, Bùi Thị Thu

DHH 2017-01-104

Phân loại các xã nông thôn Thừa Thiên Huế phục vụ phát triển kinh tế-xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Thu (Chủ nhiệm), Hà Văn Hành, Đỗ Thị Việt Hương, Tsutsui Kazunobu, Trương Đình Trọng

QT-DA

Geographical study on Population movements and Social Change in Vietnamese Rural Area during Doi Moi period

Lĩnh vực: Địa lý kinh tế và xã hội khác
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Tsutsui Yukino (Chủ nhiệm), Bùi Thị Thu, Đỗ Thị Việt Hương, Nguyễn Thị Hà Thành, Hoàng Ngọc Minh Châu

DHH2016-01-94

Nghiên cứu tác động của quá trình đô thị hóa đến biến đổi cảnh quan thành phố Đà Nẵng bằng công nghệ viễn thám và GIS

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Thị Việt Hương (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Bùi Thị Thu, Trần Ánh Hằng

DP-DTTTH_PD

Điều tra, đánh giá tiềm năng cho phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ở khu vực phía Đông Bắc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Hà Văn Hành (Chủ nhiệm), Trương Đình Trọng, Bùi Thị Thu, Trần Hữu Tuyên, Nguyễn Quang Huy, Lê Đình Thuận, Đỗ Thị Việt Hương

QT-DA

The research on problems of "KASOKA: Depopulation" in Rural Area in Mid-Vietnam

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: TSUTSUI Kazunobu (Chủ nhiệm), Bùi Thị Thu, Lê Thị Nguyện, Đỗ Thị Việt Hương, KIMURA Yoshinari