Dữ liệu đề tài

QT-DARLCPAM

Xây dựng trung tâm học tập vùng về quản lý các khu sinh quyển giữa ĐHNL Huế- ĐHSP Hà Nội(Việt Nam) và ĐH Greisfwald- CHLB Đức

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Văn Chương, Đại học Greisfwald (CHLB Đức), Phạm Hữu Tỵ

QT-DA 2009-2011

Nghiên cứu quản lý tài nguyên thiên nhiên dung chung vùng đồi núi

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), Huỳnh Văn Chương, Hoàng Huy Tuấn, Hồ Trung Thông, Trần Ngọc Liêm, Trần Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Lộc, Đào Thị Phượng, Lê Thái Hùng, Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Thị Hồng Mai, Nguyễn Phi Nam

QT-DASIRCA/08/01/007

Upper River Erosion and Landslide Protection Planning: An integration of erosion and landslide hazard mapping using GIS and remote sensing and the value chain approach.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Hữu Tỵ, Huỳnh Văn Chương

B2009-DHH02-34

Nghiên cứu xói mòn đất vùng cảnh quan đồi núi thuộc lưu vực sông Hương bằng GIS và viễn thám

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Hữu Tỵ, Hồ Kiệt, Huỳnh Văn Chương, Trần Thị Phượng

B2001

Đánh giá tình hình quản lý sự dụng đất vùng đồi phía Tây tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Kiệt, Huỳnh Văn Chương, Phạm Hữu Tỵ, Lê Quang Sự

B2000-08-TĐ-01

Đánh giá sự thay đổi đất đai và cây trồng nông nghiệp sau trận đại Hồng Thuỷ 1999 ở TT Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Minh, Huỳnh Văn Chương, Hoàng Thị Lụa, Nguyễn Trọng Hồng