Dữ liệu đề tài

QT-DA

Sustainable Solid Waste management and Policies

Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trần Thanh Đức, Lê Thị Thúy Hằng (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Phương Quý, Lê Đình Huy, Hoàng Thị Thái Hòa, Vệ Quốc Linh

DHH2020-0135

Nghiên cứu sản xuất phân bón lá sinh học từ thực vật thủy sinh cho cây rau ăn lá tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Nông hoá
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ nhiệm), Đỗ Đình Thục, Trần Thị Thu Giang, Trần Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Quang Cơ

CS-DT

Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải biogas tại Viện Nghiên cứu Phát triển, trường Đại học Nông Lâm Huế

Lĩnh vực: Nông hoá
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ nhiệm), Trần Thanh Đức, Hồ Công Hưng, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Quang Cơ, Đinh Thị Song Thủy

CS-DT

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và phương pháp bón phân đạm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây hành tăm trên đất cát pha tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thổ nhưỡng học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trần Thị Ánh Tuyết (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Thái Hòa

NN-NCCB105.99-2016.26

Nghiên cứu đặc điểm, thành phần khoáng sét và mối quan hệ của nó với thành phần dung dịch đất phân bố ở vùng đồi núi miền Trung Việt Nam

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồ Lam (Chủ nhiệm), Lê Đình Huy, Nguyễn Phúc Khoa, Hoàng Thị Thái Hòa, Trần Thị Văn Thi, Trần Ngọc Tuyền, Trần Thị Xuân Phương

CS-DT

Ảnh hưởng của than sinh học (Biochar) thay thế một phần phân khoáng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lạc tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thổ nhưỡng học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trần Thị Ánh Tuyết (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Thái Hòa

DHH2015 - 02 - 64

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ SẢN PHẨM VI SINH TRONG SẢN XUẤT LẠC TRÊN ĐẤT CÁT VEN BIỂN VÀ ĐẤT XÁM BẠC MÀU TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Tý (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Thái Hòa, Trần Thị Thu Hà, Trịnh Thị Sen, Trần Thị Hương Sen

QT-DASMCN/2012/069

Integrated water, soil and nutrient management for sustainable farming systems in South Central Coastal Vietnam and Australia

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Minh Tâm (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ nhiệm), Okke Batelaan, Richard Bell (Chủ nhiệm), và các thành viên khác

QT-DA01

Sustainable rice production in saline soil of Thua Thien Hue province

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ nhiệm), Pham Van Cuong

QT-DA0

Improving food crop production in sandy soil of Central Vietnam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Khánh Từ, Hoàng Thị Thái Hòa, Lê Đình Hường; Nguyễn Đăng Hào, Phạm Quang Hà