Dữ liệu đề tài

DP-DT00

Khảo nghiệm một số giống lúa năng suất và chất lượng cao tại huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Lệ, Hoàng Thị Thái Hòa

QT-DAFLC-09-02-CRD

Nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình Phùng, Hoàng Mạnh Quân, Hoàng Thị Thái Hòa, Lê Thị Hoa Sen, Đỗ Đình Thục, Võ Chí Tiến

QT-DASMCN-2007-109

Sustainable cropping systems for sandy soils of South-Central Vietnam/Understand resource (carbon, water and nutrients) management

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa, Nguyễn Viết Vinh

QT-DA49

Nutrient and Water Management for Sustainable Rice Production in Rainfed Lowlands of Thua Thien Hue province, Central Vietnam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ nhiệm)

QT-DA54

Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ để tăng hiệu quả của cây dưa lấy hạt tại một số huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ nhiệm), Đỗ Đình Thục, Đỗ Cao Anh; Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Văn Toản, Trần Quang Phước

B2009-DHH02-43

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng các loại phân bón đến hàm lượng nitrat (NO3-) trong đất và trong một số loại rau ăn lá chính trên đất phù sa tại huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ nhiệm), Lê Thanh Bồn, Nguyễn Trung Hải; Thái Thị Huyền, Trần Thị Thu Hà

CS-DT2008

Nghiên cứu về cân bằng dinh dưỡng (N-P-K) trong các hệ thống canh tác trên vùng đất cát biển, tỉnh Thừa Thiên Huế tại qui mô nông hộ và đồng ruộng

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa

CS-DT2007

Ảnh hưởng của liều lượng đạm và các dạng phân hữu cơ đến năng suất lúa trên đất cát biển tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh TT Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa

B2006

Đánh giá khả năng thích nghi và lập bản đồ đánh giá đất xã Thuỷ bằng, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huê

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thanh Bồn, Hoàng Thị Thái Hòa, Trần Thị Thu Hà

CS-DT05

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân chuồng đến khả năng khoáng hóa đạm và năng suất lúa trên đất cát biển tỉnh TT Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa

B2004

Khảo sát đặc tính lý hóa sinh học đất cát biển tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp cải tạo

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa, Trần Thị Xuân An, Trần Thị Tâm