Dữ liệu đề tài

QT-DASUDA/HUE/2011/5.2.6.2.6

Tập huấn/hội thảo hoàn thiện quy trình kỹ thuật ương giống cá chình lá liễu tại Trung tâm giống cá nước ngọt cấp I Cư Chánh

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh, Trần Quang Khánh Vân, Võ Đức Nghĩa, Kiều Thị Huyền

QT-DASUDA/HUE/2011/5.2.6.2.14

Hỗ trợ tập huấn đầu bờ AFFS quy trình mô hình nuôi cá chình quy mô nhỏ để giảm nghèo ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh, Trần Quang Khánh Vân, Võ Đức Nghĩa, Kiều Thị Huyền

QT-DADự án IMOLA

Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chế phẩm EM và Bokashi trong nuôi tôm an toàn ở Quảng Công – TTH.

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quang Khánh Vân (Chủ nhiệm), Nguyễn Anh Tuấn

QT-DASUDA/HUE/2010/5.5.3.3

Phân tích đánh giá hiệu quả mô hình tôm lúa ở Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp nhân rộng

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quang Khánh Vân, Võ Đức Nghĩa, Kiều Thị Huyền

DP-DT CH-2009

Sử dụng chế phẩm EM và Bokashi trầu trong nuôi tôm sú tại các hồ nuôi bị ô nhiễm tại xã Quảng An, huyện Quảng Điền.

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quang Khánh Vân (Chủ nhiệm), Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Tiến

QT-DAPA 2009/9671111

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản dựa vào cộng đồng.

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh, Kiều Thị Huyền, Trần Quang Khánh Vân

CS-DTCT 2008

Nghiên cứu sự nhiễm khuẩn Vibrio lên các enzym chống oxy hóa và chỉ số peroxit hóa lipit trên tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei)nuôi ở Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quang Khánh Vân (Chủ nhiệm)